Vil kutte i akutt-tilbudet ved Orkdal Sjukehus

Styret ved St. Olavs Hospital ønsker mer planlagt kirurgi og mindre akutthjelp ved Orkdal sjukehus.

Stor arbeidsplass: Orkdal sjukehus har rundt 500 ansatte, og er dermed en av de største arbeidsplassene i Orkdal. Formannskapet er bekymret for at endringer ved sykehuset kan føre en reduksjon i antallet ansatte. 

Men innbyggerne i Orkdalsregionen skal fortsatt sikres et heldøgns legevakttilbud ved sykehuset. Tilbudet skal etableres som et samarbeid mellom sykehuset og kommunene.