Utbygging av superbuss flere hundre millioner kroner dyrere enn først beregnet

Byggekostnadene for superbussprosjektet blir langt dyrere enn tidligere kalkyler viser. Stasjoner og omstignings- og knutepunkt vil koste 500 millioner kroner mer enn det er satt av.

Superbusstasjon. I sentrum med omegn må det bygges plattformer på 60 eller 45 meter, slik at det kan være plass til to superbusser eller en superbuss og en vanlig buss samtidig. 

Nye analyser av bygging av 138 superbusstasjoner og 16 knute – og omstigningspunkt, utført av Statens vegvesen og Trondheim kommune, viser en sluttsum på 841 millioner kroner. I Miljøpakkens handlingsprogram er det satt av 310 millioner kroner til byggeprosjektene.