Tollvesenet flytter til Grilstad Marina

I de neste to årene skal Tollregion Midt-Norge leie kontor- og lagerlokaler på Grilstad Marina.

Velkommen: Liv Malvik ønsker Tollvesenet velkommen til Grilstad Marina. Men leiekontrakten har bare to års varighet. 

Etter den tid er det meningen å flytte administrasjonen for tolletaten til Trondheim lufthavn Værnes.