Redusert bot etter skadeverk på vernet kirke

Kulturminnecompagniet AS får 400 000 kroner i bot etter restaureringsarbeidet som endte med skadeverk på Tingvoll kirke.

Nordmøre tingrett fastslår at «ansatte i Kulturminnecompagniet AS skadet kulturminnet ved å slipe bort visuelle detaljer og merker i de bearbeidede flatene på kvaderstein», og mener at firmaet opptrådte uaktsomt, og skal illegges foretaksstraff. «Selv om det er tale om et uaktsomt lovbrudd er de allmennpreventive hensynene fremtredende. Det er samlet sett tale om alvorlig svikt hos en profesjonell aktør», heter det i dommen.   Foto: Tommy Fossum

Ved utmålingen av boten legger retten særlig vekt på straffens allmenn preventive virkning, lovbruddets objektive grovhet, og at det er tale om alvorlige svikt i Kulturminnecompagniet AS' instruksjoner, opplæring og kontroll på arbeidsplassen.