Legger ned tilbud i Orkdal:

St. Olav blir størst i landet på hjerneslagpasienter

Orkdal sjukehus skal ikke lenger behandle pasienter som rammes av hjerneslag. Slagbehandlingen blir samlet ved St. Olavs hospital.

Økt helikopterbruk: Flere pasienter vil bli fraktet med ambulansehelikopter når all behandling av hjerneslag samles ved St. Olavs hospital. Slagenheten ved Orkdal sjukehus legges ned.  Foto: Christine Schefte

- Dette vil føre til at vi får én adresse for hjerneslagpasienter i Sør-Trøndelag. Det ser vi på som en stor fordel, sier Bent Indredavik, avdelingssjef ved avdeling for hjerneslag ved St. Olavs hospital.