Torget skal kunne stå imot mer ekstremvær

Kongens gate vest for torgflata og frem til Prinsenkrysset graves nå opp for å gi plass til enorme rør, som skal hindre gater og ledningsnett i å bli oversvømt under store nedbørsmengder.

Hindre oversvømmelse: Nye store betongrør i Kongens gate ved Torget skal hindre gater og ledningsnett i å bli oversvømt under store nedbørsmengder. Arbeidene er et ledd i opprustingen av Torget. 

Forskere frykter vi kan vente oss et stadig villere og våtere klima i årene fremover.