Dette blir de nye E6-flaskehalsene

Det planlegges mye fire felts motorvei i Trøndelag de kommende årene. Sluppen og Soknedal kan bli blant flaskehalsene som blir stående uten fire felt.

FLASKEHALSER: Soknedal og Sluppen kan bli flaskehalser når de planlagte E6-prosjektene i Trøndelag er gjennomførte.  Foto: Fra animasjon fra Statens vegvesen (Soknedalstunnelen) og Morten Antonsen (flyfoto av Sluppenkrysset)

Adresseavisen publiserte sist uke grafikken som viser hvordan nye E6 i Trøndelag kan bli seende ut når de planlagte utbyggingsprosjektene er gjennomført.