- Problematisk å skyve Byåstunnelen ut i det blå

Høyre i Trondheim er kritisk til utsettelse av Byåstunnelen. Arbeiderpartiet vil ha mer penger fra staten, slik at tunnelen kan bygges så raskt som mulig.

Tunnelportal på Sluppen: I en plan og designkonkurranse for nye Sluppen bru i 2014, skulle også tunnellportal for fremtidig Byåstunnel inngå. Skissen viser hvordan vinnerlaget i konkurransen den gangen så for seg tunnelåpninga på Sluppen.   Foto: Aas-Jakobsen/ViaNova/Plan ark/Grindaker LARK/Selberg Ark/NGI/Geovita/ECT/ Brekke&Strand

Adresseavisen fortalte tirsdag at Miljøpakkeprosjektet ønsker å utsette byggingen av Byåstunnelen og heller bruke nesten en milliard kroner ekstra på gang- og sykkelstier.