«Trønderopprøret» møtte helsetoppene:

- Fastlegeordningen trenger tre milliarder

Fastlegene i "Trønderopprøret" frykter full kollaps i fastlegeordningen om ikke regjeringen styrker ordningen milliarder.

ADVARER: Trønderopprørets møtte fredag helsetoppene. Her fastlegene Finn Høivik og Christine Agdestein i samtale med helsekomiteens Carl-Erik Grimstad (V) og Kjersti Toppe (Sp). 

Trønderopprøret møtte fredag helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Helsepolitikerne fikk overlevert funnene i Trønderopprørets store fastlegeundersøkelse og helsemedarbeiderundersøkelse, som nå er samlet i en egen rapport.