Teknobransjen i trondheimsregionen sliter med størrelsen

Det er færre store teknologibedrifter i trondheimsregionen i dag enn for tre år siden.

Vekstvinnere: Teknobedriftene Epcon og Zedge ble torsdag hedret på den årlige presentasjonen av Impelloanalysen for trondheimsregionen. Styreleder Jan Haralsen i Epcon (til venstre) mottok et kunstverk laget av Irene Dominguez, mens daglig leder Tom Arnøy i Zedge fikk et verk laget av Åse Juul. 

I 2014 hadde 54 teknologibedrifter i trondheimsregionen en omsetning på over 100 millioner kroner. I 2016 var tallet redusert til 40. Nedgangen ble kjent da Impello torsdag la frem årets analyse av helsetilstanden i teknologiselskapene, som er stoltheten for næringslivet i trondheimsregionen.