TEMA

fredag 28.05 2021
Oslo 20191112. 
Sivilombudsmann Hanne Harlem på hennes kontor hos Kommuneadvokaten i Oslo.
Foto: Heiko Junge / NTB 
    
      (Foto: Heiko Junge)

Vi trenger mer åpenhet, ikke mer hemmelighold

Et dårlig signal fra regjering og Stortinget om åpenhet.

søndag 20.12 2020
Sivilombudsmannen avdekket at det var svært lytt i lokalene, akuttenheten var trang og underdimensjonert og skjermingsenheten ga et nakent og sterilt inntrykk ved Bup Lian. Nå har St. Olav gjort forbedringer, og Sivilombudsmannen har avsluttet tilsynet. 
    
      (Foto: Håvard Haugseth Jensen)

Slik skal St. Olav bedre tilbudet på Bup Lian

- Jeg oppfatter at St. Olav har tatt kritikken konstruktivt, og har iverksatt en rekke forbedringstiltak, sier sivilombudsmann Hanne Harlem.

fredag 11.12 2020
BUP Lian akuttenheten. Til oppfølging om Maria som døde etter feilbehandling. 
    
      (Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto))

Vi opplever frustrasjon og tristhet over den ensidig negative framstillingen av arbeidsplassen vi er glade i og stolte av

søndag 29.11 2020
Flere ansatte ved Bup Lian har varslet Pasientombudet og Fylkesmannen om at de er svært bekymret for helsetilbudet til barn og unge på grunn av et krevende arbeidsmiljø ved Bup Lian. Divisjonssjef i psykisk helsevern, Randolf Vågen, bekrefter at det i flere år er blitt arbeidet med utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet ved avdelingen. 
    
      (Foto: Håvard Haugseth Jensen)

- Nå er de ansatte utrygge. Dette rammer helsetilbudet til alvorlig syke unge

En rekke tidligere og nåværende ansatte ved Bup Lian sier de er sterkt bekymret for akuttilbudet til psykisk syke barn og unge ved St. Olavs hospitals avdeling på Lian.

torsdag 01.10 2020
- Det jeg reagerer mest på, er at barn som er innlagt med tvang, ikke får sine rettigheter ivaretatt, sier Elin Hagerup, pasient- og brukerombud i Trøndelag. 
    
      (Foto: Marit Langseth)

- Enhver som leser denne rapporten, blir bekymret

Pasientombud Elin Hagerup mener Fylkesmannen i Trøndelag for lengst burde tatt tak i problemene ved St. Olavs tilbud på BUP Lian.

onsdag 23.09 2020
- Samlet sett ga våre funn grunn til bekymring for at behandlingsmetoden på besøkstidspunktet var tilstrekkelig faglig forankret hos de ansatte, skriver Sivilombudsmannen etter besøk ved BUP Lian. 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

Sivilombudsmannen etter besøk ved BUP Lian:

- Det er en del funn som vi vil karakterisere som alvorlige

Barn og unge som blir tvangsinnlagt ved St. Olavs avdeling ved Lian må godta at toalettet og klesskapet blir låst det første døgnet. - En krenkelse av barns rett til privatliv, mener Sivilombudsmannen.

onsdag 13.02 2019
Lang kamp: Lian huseierforening, her ved Stig Ellefsen (t.v) og Anders Berg, skriver om den langvarige striden mellom Lian-beboere og Trondheim kommune. 

Debatt

Vi håper dette er starten på slutten på nesten 60 års trakassering fra kommunen

Vi som bor på Lian har også rett til å få leve våre liv uten stadig frykt for plutselige omveltninger, skriver Lian huseierforening i dette debattinnlegget.

onsdag 14.11 2018
«Det finnes sannsynligvis bare en løsning for å gi en forsvarlig adkomst til nedre del av Nidarø, nemlig ved en ny veg og bru fra Ila» skriver kronikkforfatteren. 

Kronikk

Evakuering kan ikke løses med kollektivtrafikk

Å legge et stort anlegg som Trondheim Spektrum i enden av en «blindgate» er stryk til eksamen i samfunnssikkerhet.

fredag 09.11 2018
Neste høst: Omtrent slik vil nye Trondheim Spektrum se ut når den etter planen er klar til neste høst. 

Nye krav fra Sivilombudsmannen:

Ap-Waage mener det er gått nok runder i Spektrum-saken

- Vi må huske at det har vært noen tiår med aktivitet der tidligere, sier kommunalråd Geir Waage (Ap).

Krever sikring: Trondheim Spektrum er klar til høsten. Men sivilombudsmannen krever at den terrorsikres. 
    
      (Foto: Terje Svaan)

Sivilombudsmannen med Trondheim Spektrum-uttalelse:

Spektrum må terrorsikres – ny bru må trolig bygges

Sivilombudsmannen krever ny plan for Spektrum som må inneholde tiltak mot terror og sabotasje. Kravet kan i ytterste konsekvens føre til store investeringer og tidsnød for håndball-EM.

tirsdag 10.07 2018

73 har saksøkt UNE hittil i år

Støttegruppa til Aref vurderer å saksøke UNE. De er ikke alene. Det har 73 andre allerede gjort hittil i år.

torsdag 05.04 2018
 

Barnevernsinstitusjon får knallhard kritikk: – Ulovlig isolasjon og kontroll

onsdag 25.10 2017
Lang kamp: Lian Huseierforening, her ved Stig Ellefsen (t.v) og Anders Berg, skriver om den langvarige striden mellom Lian-beboere og Trondheim kommune. 

Kronikk

Rita bør si unnskyld til beboerne på Lian

Fortsetter kommunen i sitt nåværende spor, bryter den med viten og vilje menneskerettighetene.

onsdag 14.12 2016
Nabokrangel: «Begrunnelsen for å tillate denne ulovlig igangsatte byggingen, var at det var en større fordel for søkeren å få bygd ferdig det ulovlige tilbygget, enn det var til ulempe for naboen» skriver innleggsforfatteren. Bildet er tatt i en annen sammenheng. 

Debatt

Det er helt greit å bygge ulovlig i Trondheim

«Den siste saken var lovlig omsøkt, og ble avslått. Den første ulovlig bygget, og godkjent. Derfor overskriften. Og moralen er?» skriver innleggsforfatteren.

søndag 23.08 2015
 

Rapport fra Trondheim fengsel:

- Slåss om mat, melk og sigaretter

Sivilombudsmannen kommer med flere kritiske bemerkninger til Trondheim fengsel i ny rapport.