Thea Lund Øverland stiller et betimelig spørsmål i Adresseavisen 21. oktober – prøver fylket og kommunen å drepe musikk og kultur? Spørsmålet er begrunnet i forslaget i fylkeskommunen om å legge ned flere musikklinjer på videregående og øke prisen for plass i kulturskolen i Trondheim med 40 prosent.

Nå er det først viktig å understreke at begge disse forslagene er administrative forslag, og nå er det opp til de folkevalgte å endre dette.

SV er stolte over den utviklinga vi har hatt gjennom de 20 årene vi har vært med og styre både i Trondheim og i Trøndelag. I kulturskolen har vi sikret en økning i antall plasser og også fått på plass bedre økonomi for kulturskolen, blant annet for å kunne ha nok instrumenter. Det samme gjelder korps, som har fått økt støtte. Det er egne kulturskoledager ved noen av skolene, som gjør at alle på de aktuelle trinnene får et gratis tilbud, og nye skoler er bygd med tilrettelagte arealer. Vi ser at dette hjelper på å rekruttere til kulturskolen.

Men vi er på ingen måte i mål. Vi har fortsatt for lange ventelister, og som Lund Øverland påpeker, for å få friplass må husstanden tjene under 400 000. Det er altfor lavt. SV har vært tydelige på at dette beløpet må betydelig opp.

Det er egentlig ganske absurd at kommunene er lovpålagt å ha en kulturskole, men ikke å sørge for at alle kan delta. For oss er det opplagt at muligheten til å delta i kulturskolen er viktig for et inkluderende samfunn. Da må vi øke antall plasser og heve frigrensen. Forslaget som nå ligger på bordet, går i motsatt retning.

Vi skulle ønske at de borgerlige som nå skal ta over styringen i Trondheim raskt hadde rykket ut og sagt at dette er uaktuelt. Så langt har det ikke kommet noen signaler derfra. Det er bekymringsfullt. Tilsvarende har det vært oppsiktsvekkende stille fra det nye flertallet i Trøndelag. For SV er det opplagt at vi ikke bare skal ha et godt tilbud av musikk- og andre kulturuttrykk på videregående, vi må ha det på flere skoler slik at elever kan ha et tilbud i rimelig nærhet av der de bor. I forslaget nå vil vi kun stå igjen med musikktilbud ved Trondheim Katedralskole og Inderøy vgs. Det holder ikke.

Selvfølgelig skal vi folkevalgte sørge for at vi styrker tilbudet i kulturskolen og videregående. Det er viktig i dag for at elevene skal lære og oppleve mestring og fellesskap innen kultur. Og det er viktig i morgen – kultur er en av de viktigste byggesteinene i samfunnet vårt.