Det er all grunn til å utsette innføringen av Helseplattformen på sykehusene nord i fylket.