Det er all grunn til å utsette innføringen av Helseplattformen på sykehusene nord i fylket.

Lista med feil og mangler er lang som et vondt år. Millionene renner ut, ansatte er overarbeidet, ledelsen har mistet oversikten og pasientsikkerheten kan være i fare. Det trengs ikke flere grunner til å vente med å innføre helseplattformen ved andre sykehus.

12. desember, fire uker etter at det nye journalsystemet Helseplattformen ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital, skulle sykehuset vært i full drift igjen. Slik gikk det ikke, og fem uker etter at systemet gikk «på lufta» står fortsatt problemene i kø. Tillitsvalgte har allerede advart mot at systemet innføres i Helse Nord-Trøndelag i februar. Denne uka støttet sykehusstyret vurderingen. Styret krever full opprydding før journalsystemet kan innføres på andre sykehus i regionen.

Det er riktig å utsette innføringen. Hvis andre helseforetak skal lykkes med Helseplattformen, må de kritiske feilene være rettet. Noen barnesykdommer må man regne med før et så omfattende IT-system går noenlunde knirkefritt, men problemene er for mange og alvorlige. Det er uforsvarlig å risikere at andre sykehus ender i samme situasjon. Alle ressursene som skal til for å rette feilene ved St. Olavs trengs der, de kan ikke spres på andre sykehus.

Under mandagens møte fikk sykehusstyret en lite betryggende oppdatering. 200 feil må rettes før sykehuset er i normal drift. I november brukte sykehuset 600 flere månedsverk og 20 000 flere overtidstimer sammenlignet med november i fjor. Registrerte arbeidsavvik er tredoblet og underskuddet var på 150 millioner kroner samme måned. Statsforvalteren har åpnet tilsyn fordi pasientsikkerheten kan være i fare. Det er også skremmende når sykehusdirektøren ærlig innrømmer at hun har dårligere oversikt fordi rapporteringen er mangelfull.

En del sykehusansatte sier Helseplattformen er ubrukelig og må stanses. Styreleder Ola H. Strand mener derimot at sykehuset «ikke har annet valg enn å gi gass». Styret i Helse Midt-Norge bør vente til systemet fungerer tilfredsstillende før de gir klampen i bånn på andre sykehus.