Dugnadsånden er en arv som det norske samfunnet er bygget på. Vi har et ansvar for å føre den videre til kommende generasjoner.