Med tittelen «Høyre slår hånda av idretten» forsøker bystyrerepresentant fra SV, Ottar Michelsen å score et billig mål ved å skape et bilde av at vi ikke spiller på lag med idretten. Saken om kommunal lånegaranti til Vassfjellet Vinterpark er kompleks og har vært krevende. Men det er viktige fakta Michelsen utelater i sin fremstilling av prosessen.

Vi har merket oss den positive utviklingen i Vassfjellet de senere årene. Denne konkrete saken dreier seg om Vassfjellet Vinterpark som ønsker å gå i gang med etablering av sykkelpark og helårsdrift. Dette er et nytt konsept og en forretningsmodell basert på månedlig medlemskap. En spennende videreutvikling, men som har et betydelig innslag av næringsvirksomhet.

Kommunen har tidligere stilt lånegarantier på nærmere 80 millioner kroner til fordel for Vassfjellet Vinterpark, senest høsten 2021. Sentrum-Høyre partiene mente at en ytterligere garantistillelse på kr 20 millioner på nåværende tidspunkt innebærer vesentlig økt økonomisk risiko, sett i lys av den allerede betydelige eksponering kommunen har mot selskapet og dyrtiden vi befinner oss i. For å illustrere dette måtte formannskapet tidligere i år inn med økonomisk redningspakke til både Trygg/Lade og Byåsen, som ikke greier å håndtere de økte rentekostnadene.

Den samlede eksponeringen var grunnen til at saken under komitébehandling ble foreslått avvist. Etter komitébehandlingen har kommunedirektøren tatt de politiske signalene og innledet en ytterligere dialog med selskapet og banken for å finne en løsning som var politisk akseptabel. Denne runden endte med at banken kom sterkere på banen og påtok seg et større ansvar, slik at kravet til kommunal lånegaranti ble redusert. Det er uforståelig at Michelsen ikke er glad for at kommunens risiko på denne måten ble redusert. Anlegget kan fortsatt realiseres, men med mindre kommunal lånegaranti. Det er også paradoksalt at Michelsen og SV, i motsetning til Høyre, i desember stemte ned skjenkebevilling i Vassfjellet. En inntektskilde for samme selskap.

Kommunen opplever på linje med resten av samfunnet krevende økonomiske tider. Som folkevalgte bør vi ha respekt for hvordan vi forvalter skattebetalernes penger. At SV og Høyre har ulik tilnærming til trygg økonomisk styring er ikke noe nytt, men det skulle bare mangle at vi tar en fot i bakken også i slike saker, når vi samtidig kommuniserer ut til kommunens enheter at det er stramme tider.

Kommunen har tidligere innvilget kommunale lånegarantier til idretten og kommer til å fortsette med det fremover også. Hver enkelt sak må vurderes konkret ut fra type tiltak og den økonomiske risikoen det innebærer for kommunen.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!