I Adressa 28.08.23 skriver Efia Marie Damba at det er på tide å innføre makspris på matpenger i barnehagene, og at du er redd for at familier ikke kan velge nærbarnehagen sin på grunn av for høy pris på maten i barnehagen.

Kjære Efia og SV: Dere bommer stygt på (brød) skiven hvis dere innfører makspris på matpenger. Forslaget viser dessverre kunnskapsløshet om viktigheten av hva godt kosthold betyr for barna i barnehagene.

Jeg jobber i Bergheim barnehage. Den er eid av foreldrene. I 2005 bestemte foreldrene at barnehagen skal ha kokk som har ansvaret for all matlaging. Kokken har siden laget frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid hver dag. Vi serverer varmmat hver dag, hjemmebakst to dager i uken, kokken lager mat bestående av gode, kortreiste råvarer i tråd med Trøndersk Matmanifest.

Torstein Johannessen Foto: Privat

Vi ivaretar bærekraft og utnyttelse av restematen, jevnfør FNs bærekraftsmål. Ingen mat kastes. Barna er med i prosessene, de høster inn grønnsaker, bær og frukt fra kjøkkenhagen og nærmiljøet, og foreldrene tar med fra egne hager. Barna deltar i fremstillingen og matlagingen, og lærer hvor maten kommer fra. Barna lærer å ta vare på naturen, ressursene og dyrene våre, slik at jorda vår også har mat nok i framtida. For arbeidet vinner Bergheim barnehage Grønn Barnebys pris i 2023.

Barna trenger sunt, næringsrikt og variert kosthold som sørger for stabilt blodsukker og tilfører riktige byggesteiner. I vår barnehage får barna dette. I tillegg spiser barna samme mat, noe som ivaretar likeverdighet og fellesskap rundt matbordet. En kjempeviktig sosial utjevning og dimensjon.

Barnehagen vår er matpakkefri. For dette betaler foreldrene kr 700 per måned. 35 kroner per dag for tre måltider av høy kvalitet. Jeg vil gjerne at SV viser meg hvordan dere klarer å lage to-tre matpakker hver dag til samme pris og med tilsvarende kvalitet på maten.

«Uten mat og drikke duger barnehagebarna ikke», skriver du. Helt enig!

Da nytter det ikke at SV paradoksalt vil ødelegge mattilbudet i barnehagene med å innføre makspris på matpenger. Bevilg heller penger til barnehager og skoler slik at vi har råd til å ha kokk og godt mattilbud. Det fortjener barna våre!

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.