Mangel på kunnskap og fagpersoner er ikke det største hinderet for et effektivt psykisk helsevern.