Tillitsbrudd fra ledende politikere har preget sommeren. Nå er tiden inne for et nasjonalt krafttak for tillittssamfunnet. Vi håper Little Amal og Olavsfest 2023 kan bidra til det!