Politikerne i Trondheim vil at flere barnefamilier bosetter seg i sentrum. Det er ikke nok å bygge boliger i ulike størrelser. Barnefamiliene må ha råd til å flytte inn i dem også.