I sentrum-høyrepartienes forslag til budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024–2027 foreslås det omfordeling av midler. Én av konsekvensene av dette forslaget er at den planlagte utbyggingen av Voldsminde barnehage og nærmiljøsenter utgår. Man kan lure på om de som laget dette forslaget er klar over hva det er man foreslår og hvilke konsekvenser det får?

Voldsminde barnehage ligger bak Lademoen kirke. Huset ble bygget som en del av gamle Lademoen skole på 50-tallet. At selve huset er gammelt, slitt og dårlig utformet for barnehagedrift har vi levd med i mange år, det er ikke hovedproblemet. Men en stor andel av de som bor i området, er flyktninger eller migranter på sin første bosetting i Norge. I Voldsminde barnehage er det akkurat nå litt over 74 prosent ikke-vestlige minoriteter, og litt over 80 prosent har ikke norsk språk hjemme.

Området er preget av utrygghet, uro, voldshendelser og politiutrykninger på jevnlig basis. Det er fattigdom, redsel og skepsis mot hjelpetjenester, for «alle» vet at det skal så lite til før barnevernet kommer og tar barna. Som en respons på dette har det blitt satt i gang et storstilt områdeløft. Politi, skole, barnehage, teater og barne- og familietjenesten jobber tverrfaglig og helhetlig med forebygging, hjelp og støtte til en befolkning som av forskjellige grunner ikke selv vet hvordan eller klarer å få den hjelpen. I barnehagen ser vi hvordan dette samarbeidet har gitt uvurderlige resultater som ikke kan måles i tall eller budsjettmodeller.

Resultatene ligger i store forandringer for de familiene det gjelder, og vi ser det i foreldre som går med rakere rygg, lavere skulder og et smil der det før ikke var noe. Sammen gir dette barn som er trygge, som trives og får forutsetninger for god utvikling. Utbyggingen av Voldsminde barnehage og nærmiljøsenter ser vi som en helt riktig og viktig del av områdeløftet. Prognoser for utvikling av barnetallet i bydelen viser at Lademoen er en av få bydeler med økning i barnetall. Barnehagen har i dag nesten ingen brukere fra nordøst eller fra Lilleby-området, til tross for vekst og gangavstand til både barnehage og byen.

Faktum er at det finnes familier som heller reiser med bil for å ikke risikere at deres barn blir det eneste norske barnet på sin gruppe. Barnehagen er den eneste samfunnsinstitusjon som møter foreldre daglig med et felles mål om barnas beste, noe som gir oss en unik mulighet til å inkludere jenter og gutter, kvinner og menn, søsken, mødre og fedre i vårt samfunn.

I et fremtidig bygg sammen med barne- og familietjenesten og kulturenheten, kan vi fortsette og utvide det tverrfaglige samarbeidet for å gjøre en forskjell for beboerne på Lademoen. Det vil utjevne brukergruppen, skape relasjoner på tvers av kulturer og sosioøkonomiske forutsetninger og gi grunnlag for en reell integrering og inkludering. I forslagene til nye Voldsminde barnehage og nærmiljøsenter ligger det også en intensjon om lokaler til utlån for de som ikke har plass hjemme til feiring av bursdager, eid, dåp, konfirmasjon og alt annet der man har behov for å samles.

Det ligger en intensjon om et trygt og fint uteområde for å ta med barna for å leke på helg og kveld. Et sted med innsyn, slik at det i mindre grad frister å sette seg med spritflasker eller sprøyter på kveldstid, noe som er et reelt problem for oss i barnehagen i dag. Alt i tråd med et reelt områdeløft.

Dette er en debatt det norske samfunnet må ta på alle nivåer. Hvilke forutsetninger vil vi gi våre barn som vokser opp i en minoritetsfamilie eller i fattigdom? Hvordan skal vi jobbe med integrering og inkludering i samfunnet? Vi trenger ikke å se langt utenfor våre grenser for å se resultatet av å stikke hodet sanden og håpe ting ordner seg av seg selv. Er det slik vi vil ha det?

Vi oppfordrer våre folkevalgte til å besøke Voldsminde barnehage og møte våre barn, familier og ansatte. Så blir vi et nærmiljøsenter for en dag, i hvert fall.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!