Et samarbeid mellom foreldre og skole er avgjørende for barn og unges utvikling og dagligliv. Men politikerne har også et ansvar.