Informasjonsflyten i helsetjenesten må bli bedre. Flere hundre fagfolk fra helsetjenesten har gjort en enorm innsats i bygging og tilpasning av Helseplattformen.