Jeg glemmer aldri den natten i 1988 da både trikkespor og trikken selv ble borte. Trikkeskinner til Lade og Elgeseter var med iherdig fart og energi revet opp og borte var de.

Det var en opprivende politisk debatt etter at det var investert nærmere 150 millioner kroner i nye trikker og ny verkstedhall! Ifølge Wikipedia var det fem trikke-linjer i Trondheim!

Utrolig, men sant!

Hvorfor ikke bygge tilbake trikkelinjer til Leangen, Rotvoll, Flatåsen, Heimdal etc. Det vil være en god investering for fremtidens barn og vår natur.

Se til Bergen, der har de en utvidet bybanen med nye, fargerike fine trikker med hyppige avganger som går fra flyplassen og gjennom hele byen.

En kan kjøre trikk 45 minutter langt av gårde - i Bergen.

Se til Oslo, der bevarer og fornyer de seksten, 16 trikkespor til alle kanter av byen og 72 trikker tyder på ansvar for samtid og fremtid.

Vi vet trikken er en fin og rolig reisemåte uten kostnader for miljø natur og fremtid.

Hva gjør at Trondheim, miljøbyen er dårligst i klassen m.h.t trikkens eksistens samt videreutvikling?

Se til Amsterdam, her er trenden utbygning av trikk, færre biler og bedre, roligere trafikk-miljø.

Dessuten er en trikketur koselig med sin rolige trikke-lyd og du vet du reiser uten skade for natur og fremtid.