Ståle Bonsaksen og Siri Denstad Langlo fra Utdanningsforbundet hadde et innlegg i Adresseavisen 25.1. 2024 i anledning Wang Toppidretts søknad om etablering i Trondheim.

Undertegnede representerer Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og vil ikke svare på vegne av Wang Toppidrett eller nykommeren Trondheim Toppidrettsgymnas, da jeg ikke vet hvilke ordninger de har for sine ansatte.

På vegne av NTG føler jeg for å kommentere noen av uttalelsene dere kommer med, da dere under samlebetegnelsen «private skoler» fremmer påstander som ikke medfører riktighet og bidrar til mistenkeliggjøring også av NTG.

NTG har fått flere henvendelser fra idretten, elever og foresatte i trøndelagsområdet om vi kan tenke oss å etablere oss i Trondheim. Vi har hele tiden vært klokkeklare på én ting: Vi skal ikke ødelegge for eksisterende tilbud som idretten er fornøyd med. En NTG-etablering må ha som fundament at idretten uttrykker et behov basert på at nåværende tilbud ikke er godt nok.

NTG mottar 85 prosent av tilskuddssatsen for studiespesialiserende studieretning. De resterende 15 prosent tas inn i form av elevbetaling (cirka kr 27 000 pr. år). Tilskuddet og elevbetalingen skal komme elevene til gode (det er ikke lov å ta utbytte). Det er veldokumentert at det offentlige tjener på hver elev i private skole. Men dette er også et ideologisk spørsmål som ikke bare dreier seg om kroner og øre, så vi har forståelse for at man kan være politisk uenig. Det er også slik at om flere elever starter på en privat skole, så kan elevgrunnlaget i den offentlige skolen bli redusert. Men det er verdt å minne om at NTG har hele Norge som inntaksgrunnlag. Ved våre sju videregående skoler har vi elever fra alle landets fylker.

Våre lærere har lønn- og arbeidsforhold som offentlige ansatte. Vi følger således tariffavtalen, og vår pensjonsordning er i statens pensjonskasse (SPK). Ved NTG er vi også opptatt av trenernes arbeidsforhold, og som eneste toppidrettsgymnas tilbyr vi også trenerne pensjonsordning i SPK. De ansatte er vår viktigste ressurs, og vi tilstreber høyt at vi har et godt arbeidsmiljø, noe vi har.

Sykefraværet er lavt (cirka 3 prosent). Mange av våre ansatte er medlemmer i Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og andre fagorganisasjoner. Det fungerer naturligvis også helt fint.

Foreløpig er det ikke mulig å kombinere yrkesfaglig utdannelse med toppidrett. Her må det faktisk en lovendring til. NTG har ved en rekke anledninger påpekt denne urettferdigheten.

NTG har pr. dags dato inne en søknad om å starte opp med en forsøksordning med kombinasjonen yrkesfag/toppidrett ved vår skole på Geilo. Vi er lovet et svar innen 1. februar 2024. NTG er en ikke-kommersiell stiftelse som siden 1981 har vært ledende i å tilby toppidrett i kombinasjon med utdanning. Der vi er lokalisert, har vi et godt samarbeid med våre naboskoler og kommunale myndigheter.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!