Mange ledere gjør stor skade med å være unnvikende. For regjeringen og Forsvaret har lederstilen blitt et stort omdømmeproblem.