Helsevesenet er fullt av problemer og utfordringer. Nå skal de framtidige sykepleierne lære seg å oppdage problemene og finne løsninger. Sykepleierstudentene ved NTNU i Trondheim har hatt tre dager på innovasjonscamp. Der har de 220 tredjeårsstudentene lært å tenke som entreprenører.

- Vi er forpliktet til å bli mer innovative. Vi må tenke nytt og annerledes i helsevesenet, sier førsteamanuensis Lene Elisabeth Blekken ved NTNUs sykepleierutdanning.

- Vi er ikke så vant til å bli utfordret til å tenke nytt, sier Blekken. Det er aller første gang NTNU-studentene i sykepleie deltar på innovasjonscamp.

foto
På pitcheforelesning: Mali Næss (t.v.), Sivert Wiseth, Per Næsheim, Kaia Thun og Marthe Hassel har funnet et problem, foreslår en løsning. Nå skal de lære seg å pitche ideen, dvs presentere ideen på tre minutter slik at tilhørerne skjønner at dette er smart.

Uvant å tenke entreprenørskap

Entreprenørskap, innovasjon, oppstartselskap og ikke minst pitch er fremmedord for sykepleierstudentene som nettopp har startet på siste undervisningsår før de kan kalle seg sykepleiere og gå ut i arbeid på sykehus, sykehjem eller i hjemmesykepleien.

Alle studentene Adresseavisen snakker med, svarer «nei» på spørsmål om de hadde tenkt at de skulle lære entreprenørskap som en del av utdanningen som sykepleier. Men etter å ha brukt tre dager på entreprenørskap og nyskaping tror de at de har lært mye de kan bruke i arbeidslivet.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Eldre blir utrygge av lav bemanning

Fra uføretrygd til eldrekompis

Mali Næss, Sivert Wiseth, Per Næsheim, Kaia Thun og Marthe Hassel er i sluttfasen før de skal legge fram ideen sin. I ekte entreprenørånd har de fått tre minutter til å fortelle om ideen sin, problemet den skal løse og hvordan. På entreprenørspråket heter det pitch og er nytt for sykepleierstudentene.

- Vi har funnet ut at sykeleierne i hjemmesykepleien har for dårlig tid til å prate med de eldre som de skal hjelpe med medisinering eller sårbehandling, forteller Per Næsheim. Alle i gruppa har hatt praksis i hjemmesykepleien og sett at de ikke har tid til den praten mange hjelpetrengende ønsker så sterkt. Det skal de løse med firmaet ERLIK – Gjensidighet. Der skal de engasjere folk på uføretrygd til å bli kompis med hjelpetrengende eldre.

- Vi starter firmaet, rekrutterer fra Nav og må intervjue folk for å finne de som er egnet til å være en slik sosial sparringspartner, forteller Marthe Hassel. Gruppa mener dette må være en tjeneste Trondheim kommune trenger og kan finansiere.

- De eldre vil være tjent med dette. Brukerne får en bedre tilværelse og kan bo lengre hjemme, fortsetter de.

Datasystem for turnus

På et annet grupperom sitter Maja Moholdt, Synne Hamnes, Torill Venås og Henriette Folgerø. De har funnet ut at mellomlederne på sykehuset bruker altfor mye tid på turnusskriving.

foto
Datasystem for turnus: Disse fire sykepleierstudentene mener sykehusansatte bruker altfor mye tid på å lage turnus manuelt. De mener St. Olav trenger et spesialtilpasset datasystem for turnus. Fra venstre og rundt bordet: Torill Venås, Henriette Folgerø, Maja Moholdt og Synne Hamnes. Foto: aagot opheim

- Vårt inntrykk er at de lager turnus med penn og papir eller kanskje et excel-ark. De trenger et spesialtilpasset datasystem, sier de fire framtidige sykepleierne.

- Den tida de bruker på turnus-skriving kunne de brukt på samtaler og veiledning med de ansatte, fortsetter de.

Etter samtaler med folk som skriver turnus, tror de St. Olavs hospital kan spare mye tid og penger på et spesialtilpasset datasystem. Dette mener de er mulig å få til ved hjelp av NTNU-miljøet.

- NTNU er jo teknologiens mekka, sier Torill Venås.

Mye manuelt arbeid

Nå har St. Olav et datasystem for å planlegge turnusen, forteller organisasjonsdirektør Heidi Magnussen.

- Men det er fortsatt tidkrevende med mye manuelt arbeid, sier hun og forteller at de er i kontakt med optimaliseringsmiljøvet ved NTNU for å se hvordan arbeidet med turnus kan gjøres bedre. Hun ønsker studentideen velkommen og vil gjerne ha hjelp til å gjøre det bedre.

Helsesektoren trenger nyskaping

- Helsesektoren står foran eldrebølgen der flere trenger pleie og omsorg. Det er knapt noen sektor som har så mange utfordringer framfor seg, sier Kåre Presthus i Ungt Entreprenørskap. Sammen med NTNU er Ungt Entreprenørskap arrangør av innovasjonscampen. Han sier det blir flere oppgaver med begrenset antall folk og kostnader.

St. Olavs hospital, Trondheim kommune og NTNUs senter for fremragende utdanning innen nyskaping, Engage, har laget arbeidsoppgavene som studentene skal løse i løpet av tre dager. 13 grupper skal finne ut hvordan helsepersonell, pårørende og frivillige bedre kan samarbeide i kommunehelsetjenesten. 13 andre grupper skal finne ut hvordan en sykehusavdeling kan ta i bruk kartleggingsredskap og de siste 13 gruppene skal finne et problem i helsesektoren og finne løsning på det.

Kommunen vil ha gode ideer

- Trondheim kommune er kjempeopptatt av at de ansatte skal tenke innovasjon og finne løsninger, sier Kirsti Buseth. Hun er rådgiver i rådmannens fagstab. Den digitale meldeboka er eksempel på nyskaping drevet fram av kommunens egne ansatte, forteller hun.

- Entreprenørskap handler nødvendigvis ikke om å skape bedrifter, men like gjerne om innovasjon på en etablert arbeidsplass, sier Kåre Presthus i Ungt Entreprenørskap. Han er overbevist om at helsevesenet trenger gode ideer.