Politisk redaktør i Adresseavisen, Siri Wahl-Olsen, mener imidlertid at Rita har gjort det enkelt for seg ved å bare love det hun vet hun klarer å holde.

LES PÅ PLUSS: Rita ga 17 løfter før valget. Sjekk hvilke hun holdt

Adresseavisen har sett på hvilke løfter Rita Ottervik og Trondheim Ap ga i 2011, og om disse er innfridd i løpet av fireårsperioden.

Hovedløftene gikk på eldreomsorg og skole. Der var Arbeiderpartiet svært konkret når det gjaldt antall sykehjem og sykehjemsplasser. De var også svært konkrete når det gjaldt skolebygg og haller. På disse punktene innfrir de.

Når det gjelder bemanning, både i skole og omsorgen, lovte ikke Ap noe konkret tall, bare at de skulle øke lærertettheten og bemanningen i eldreomsorgen.

Fasiten er at det er 400 flere stillinger i eldreomsorgen. Hver lærer i barneskolen har i snitt fått 0,7 færre elever i klassen, mens ungdomsskolelærerne har 1,1 færre elever. Om dette er en tilstrekkelig økning, blir opp til øynene som ser.

- Har levert

Politisk redaktør i Trønder-Avisa, John Arne Moen, er tydelig:

- Rita Ottervik har levert. Bare når det gjelder boligbygging, og der er hun avhengig av private, innfrir de ikke. Dette betyr har Trondheim har en politisk ledelse som innfrir det de selv sier de skal innfri.

- Men har ikke Ap gjort det litt vel enkelt for seg selv med tanke på hva de lover at de skal gjøre?

- Egentlig ikke. Det er ganske tunge ting hun sier hun skal levere på. Flere ansatte og bygging av store institusjoner. Jeg tror det er lurt av politikere å konsentrere seg om noen ting de kan måles på. Og Trondheim har jo slett ikke gjort det enkelt for seg når de velger å la Adresseavisen få innsyn i de alvorlige avvikene som skjer i eldreomsorgen – i motsetning til andre byer. De velger altså å ta den belastningen i et valgår og det kaller jeg ikke minste motstands vei.

- Plasser nok

- Er dette hovedgrunnen til at Ap ligger godt an til å vinne igjen?

- Ja. At Rita leverer er én av to hovedgrunner til det. Den andre hovedgrunnen er at opposisjonen ikke klarer å etablere et troverdig alternativ.

Politisk redaktør i Adresseavisen, Siri Wahl-Olsen, sier at Rita Ottervik overoppfyller sine egne løfter.

- Hun har sagt to sykehjem, bygget tre, hun har økt grunnbemanningen og hun har levert på skolebygg. Så kvantitetsmessig har hun overoppfylt. På den andre siden har de gjort det litt enkelt for seg: Det er bare få områder de har tallfeste målene sine. Rita setter seg bare mål hun vet hun klarer å innfri.

Wahl-Olsen mener også at Adresseavisens reportasjer og kommunerevisjonens rapporter viser at det står mye igjen på kvalitet. Otterviks regime har valgt å sørge for å ha plasser nok, i første omgang, og det er et standpunkt man kan forstå. Hun har jo også erkjent at mer må gjøres fremover når det gjelder kvaliteten. Når det gjelder økt lærertetthet har de levert på det også. Men om det er bedre for kvaliteten i skolen enn å satse på å gi mer kompetanse til de lærerne som allerede er der, fremfor å få flere lærere, vet vi jo ikke fasiten på.

Wahl-Olsen understreker at Adresseavisens gjennomgang viser at Ap har en jobb å gjøre når det gjelder boligbygging.

- De har også en del uløste oppgaver på kultur. Hvor skal Avant Garden være? Og skal vi ha en ny Olavshall. Det har ikke Ap svart opp, konstaterer Wahl-Olsen.

- Alvorlig svikt

Høyres ordførerkandidat, Yngve Brox, mener det er helt feil at Rita Ottervik har lyktes.

- Det er en alvorlig svikt i omsorgen og store kvalitetsproblemer. At Rita Ottervik leverer på en plan som er vedtatt enstemmig i bystyret, skulle bare mangle. Men det vesentlige er at de eldre ikke opplever den kvaliteten de skal ha, noe Adresseavisens reportasjer har vist frem. Heller ikke på skolen har hun lyktes. Trondheim gjør det dårligere i matematikk og det betyr at kvaliteten i skolen ikke er som den skal være.

- For lavt ambisjonsnivå

Frps førstekandidat, Elin Marie Andreassen, mener Otterviks ambisjonsnivå har vært for lavt.

- Det er samsvar mellom det de har sagt og det de har gjort. Men det er ikke vanskelig å levere på det alle er enige om. Rita Ottervik har videreført en linje som viser seg ikke holder. Økningen i bemanning i eldreomsorgen har vært marginal og slett ikke tilstrekkelig til å gi et godt nok tilbud. Når det gjelder skole har Ap hatt et ensidig fokus på økt lærertetthet. Det har ikke hatt noen virkning, selv om det er svært ressurskrevende.

Illevarslende

Rødts førstekandidat, Roald Arentz, regner seg også som opposisjon til sittende regime, selv om han aldri vil stemme på å ordførerkandidat fra Høyre.

- Rita har levert dårligst på kommunale boliger, og dette bør hun svare opp. Hvorfor har de ikke satset mer? Spesielt i disse tider. Noen krise er det ikke i Trondheim, selv om det er et forbedringspotensial. Det er et illevarslende tegn når man kutter i psykiatri, aktivitetstilbudet på boenhetene for psykisk utviklingshemmede og spesialundervisningen i barnehagene. Har de ikke hørt om tidlig innsats? Skal ungene begynne å stjele biler før de får hjelp, spør Arentz.

foto
Politisk redaktør Siri Wahl-Olsen i Adresseavisen.
foto
Politisk redaktør i Trønder-Avisa, John Arne Moen.
foto
Roald Arentz (Rødt).
foto
Yngve Brox (H) Foto: Kristine Lindebø
foto
Elin Marie Andreassen (Frp) Foto: Kjell A.Olsen