Adresseavisen har i en serie artikler de siste ukene satt søkelyset på problemer i Trondheims eldreomsorg. Bakgrunnen for sakene har vært en systematisk gjennomgang av 1781 alvorlige avviksmeldinger ved kommunens sykehjem.

LES PÅ PLUSS: Bergen og Oslo sa nei til innsyn

LES DIGITAL PRESENTASJON: Ansatte i eldreomsorgen i Trondheim har varslet om 1781 alvorlige hendelser de siste to årene.

LES PÅ PLUSS: 24 timer på hjemmet

- Forbilledlig

Materialet er hentet fra kommunens interne varslingssystemer, og journalistene Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise fikk innvilget innsyn med hjemmel i offentlighetsloven. I arbeidet med saken søkte Ellingsen og By Rise også om innsyn i tilsvarende dokumenter i Bergen og Oslo. Begge steder fikk de avslag. I Bergen var avslaget begrunnet med at systemet ikke tillot utlevering, mens Oslo avslo med begrunnelse i at det var «interne dokumenter».

- Vi ønsker å gi honnør til Trondheim kommune, som i flere år har vist at de forstår viktigheten av offentlighet og innsyn. De har i flere saker vi har jobbet med på forbilledlig vis praktisert offentlighetsloven i tråd med lovens intensjon, sier Ellingsen.

LES PÅ PLUSS: - Forferdelig trist og opprørende lesing

LES PÅ PLUSS: - Har du tabbet deg ut, fortell om det!

Hun får støtte for sitt syn i en fersk uttalelse fra Pressens offentlighetsutvalg, som også mener Trondheim kommune har utvist en forbilledlig åpenhetspraksis.

Ellingsen trekker også fram at kommunen i tillegg ofte har praktisert meroffentlighet, det vil si at de har gitt innsyn selv i dokumenter som faller inn under unntaksreglene i offentlighetsloven.

- Det som kommer fram vil ofte være ubehagelig for kommunen, men de har gjort det likevel. Dersom kommunene holder ting skjult, kan ikke innbyggerne vite hva som foregår eller være trygg på at ting er som de skal være, utdyper hun.

Oslo åpner for innsyn

Ellingsen synes det er skremmende at Oslo ikke har ønsket å gi pressen innsyn i avviksmeldingene. Kritikken mot det sittende styret i Oslo har vært sterk etter avsløringene i Trondheim, og torsdag kveld ble det kjent at Eldrebyråd i Oslo Aud Kvalbein (KrF), snur i saken.

- Jeg må konstatere at kommunen utsettes for massiv kritikk om manglende åpenhet om enkeltsaker. Det er min vurdering at det ikke er mulig å imøtekomme denne kritikken på annen måte enn å åpne for offentlig innsyn, sier Kvalbein til NTB. Kvalbein forteller videre at det neppe blir en offentliggjøring av rapportene i løpet av valgkampen, hun antyder at arbeidet vil kreve et årsverk og ta tid.

For Oslos del skal det være snakk om hele 8000 alvorlige avvik registrert siden starten av 2013.

- Åpenhet gir mer åpenhet

Juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund, Kristine Foss, tror ikke det er tilfeldig at Oslo åpner for innsyn akkurat nå.

- At Oslo nå snur og innfører en bedre praksis er et bevis på at det Trondheim har gjort er riktig. Trondheim har riktignok ikke gjort mer enn en bør forvente, men det har likevel vært mye bedre enn i Oslo. Det finnes ingen gode argumenter for å nekte innsyn, slår hun fast, og er ikke med på resonnementet om at offentliggjøring av avvik vil skremme folk fra å si fra.

- Tvert imot, all erfaring tilsier at åpenhet fører til mer åpenhet. Dersom noen sier ifra, blir terskelen lavere også for andre, mener Foss.

LES PÅ PLUSS: En god by å bli gammel i?

Hun mener det er et demokratisk problem at offentlighetsloven tolkes ulikt fra kommune til kommune.

- Loven legger klare føringer, men ikke alle forstår det. Å følge offentlighetsloven er et lederansvar, og av stor samfunnsmessig betydning, slår hun fast.

foto
Adressa-journalist Lajla Ellingsen og kollega Mari K. By Rise har de siste årene laget flere gravesaker der innsyn i kommunale dokumenter har avdekket alvorlige forhold. Hun roser kommunen for å praktisere offentlighetsloven på forbilledlig måte, selv om konsekvensene er ubehagelige for kommunen og politikerne. Foto: RUNE PETTER NESS
foto
Kristine Foss i Norsk Presseforbund mener det er et demokratisk problem at offentlighetsloven praktiseres ulikt fra kommune til kommune. - At Oslo nå snur og innfører en bedre praksis, er et bevis på at det Trondheim har gjort er riktig, mener hun.