Antallet elever som sykler til skolen i Trondheim har opplevd en voldsom vekst de tre siste årene.

Fra høsten 2013 til våren 2016 har andelen elever på barnetrinnet (1. – 7. klasse) som bruker sykkel til skolen, økt fra 8 til 27 prosent, fra 1100 elever til 2600 elever, viser tellinger på 15 skoler utført av Miljøpakken.

Ingen andre norske byer kan vise til lignende tall. Den høyeste andelen elever som syklet til skolen i andre deler av landet i den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14, er på 18 prosent, viser tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Kronikk: Trondheim som forbilde innen miljøvennlig transport

Fulle sykkelstativ på Breidablikk

Klokken er så vidt passert 08. I den solfylte sensommermorgenen strømmer elevene til Breidablikk skole. Mange bruker sykkel, og sykkelstativene er nesten helt fulle når skoleklokka ringer til første time.

På ett år er det blitt nesten dobbelt så mange elever som bruker sykkel til skolen. – Rundt 110 av våre 265 elever sykler fast til skolen, mot cirka 60 våren 2015, forteller fagleder Ellinor Pedersen ved Breidablikk skole.

- Det er fint å sykle. Jeg kommer meg mye fortere til skolen når jeg sykler enn når jeg går, forteller Håkon Johansen Stene (8). Han begynte å sykle til skolen i vår.

-Jeg sykler av og til sammen med kamerater til skolen, men jeg sykler alltid sammen med broren min Petter som går i 6. klasse, forteller åtteåringen, som bruker mellom fem og ti minutter til Breidablikk skole fra Vestre Rosten.

Færre elever blir kjørt med bil

Tidligere gikk han for det meste til skolen.

- Det var bare når det var ekstra stygt vær jeg ble kjørt, sier Håkon.

- At flere sykler, betyr at det er færre som blir kjørt med bil til skolen. Miljøpakkens tellinger viser at andelen elever som blir kjørt til skolen med bil har falt fra 21 til 15 prosent fra 2013 til 2016. Det betyr at mens 3000 elever ble kjørt i 2013, er antallet nå 2000 nå, forteller reiserådgiver Roy-Inge Sivertsen i Miljøpakken.

- Hva er årsaken til at så mange flere elever sykler til skolen sammenlignet med ett år siden?

- Det er et resultat av at foreldrene har tatt til etterretning at det ikke lenger er skolen, men foreldrene som avgjør om elevene kan sykle til skolen. Vi har av og til opplevd noen episoder som viser at det av og til kan skorte på trafikkforståelsen. Det er foreldrenes ansvar å bestemme om deres barn er modent nok til å sykle til skolen. De aller fleste elevene har gang- og sykkelfelt hele eller store deler av strekningen mellom hjemmet og skolen, sier Pedersen, som synes det er bra at mange sykler.

- Fysisk aktivitet er et pluss, sier faglederen.

Hun forteller at Grønn barneby/Grønt flagg inkluderer trafikksikkerhet og trafikkadferd og gir skolen et verktøy for å kunne introdusere sykkelopplæring tidligere i skoleløpet.

Kronikk: Sykling er gull verdt

- Bare begynnelsen av en utvikling

Reiserådgiveren i Miljøpakken er glad for at sykling til skolen øker for hvert år. Han mener økningen er uttrykk for en miljøtrend.

- Det er i tiden å endre reisevaner. Det vi ser nå er trolig bare begynnelsen av en utvikling som vil skyte stadig mer fart. Dessuten synes barna det er kult å sykle. At de kan sykle sammen med skolekamerater og/eller søsken til skolen er også et sosialt pluss. Når de ser at kameraten sykler til skolen, får de også lyst til det samme, sier Sivertsen.

Miljøpakken har de to siste årene arbeidet med spesielt med fire pilotskoler, Charlottenlund, Eberg, Singsaker og Hallset, for å øke sykkelandelen. Satsingen er blitt så populær at ytterligere fire skoler, Byåsen, Åsheim, Berg og Ranheim, på eget initiativ har spurt om å få bli med i pilotprosjektet.

Pilotskolene er de første som har tatt i bruk en lokal trafikkplan utarbeidet av Miljøpakken. Planen skal fungere som inspirasjon og veiledning for å komme i gang med trafikkundervisning ved skolen.

- Målet på sikt er at samtlige 53 grunnskoler i Trondheim skal få tilbud om en lokal trafikkplan. Vi sikter først og fremst på 1. til 7. trinn, men det er også aktuelt etter hvert å inkludere ungdomstrinnet, sier reiserådgiveren.

foto
Sykkelboom. På Breidablikk skole har antallet elever som sykler til skolen, blitt nesten fordoblet på ett år. Fra venstre Oliver Kvam Bøgseth, Felix Holum Hartweg, Thomas Øyen og Oliver Holum Hartweg. Foto: Morten Antonsen
foto
Populært: Rundt 110 av de 265 elevene ved Breidablikk skole sykler fast til skolen, mot cirka 60 våren 2015. En av de er Oliver Holum Hartweg. Foto: Morten Antonsen
foto
Trendskifte: - Det vi ser nå er trolig bare begynnelsen av en utvikling som vil skyte stadig mer fart, sier reiserådgiver Roy-Inge Sivertsen i Miljøpakken. Foto: Morten Antonsen
foto
Det er foreldrenes ansvar å bestemme om deres barn er modent nok til å sykle til skolen, sier fagleder Ellinor Pedersen ved Breidablikk skole. Foto: Morten Antonsen
foto
- Det er artig å sykle til skolen, synes Mia Kartalija (9) og Håkon Johansen Stene (8). Foto: Morten Antonsen