Skaun og Melhus har sagt nei til å slå seg sammen med andre.

Klæbu derimot slår seg sammen med Trondheim, og Orkdal er i ferd med å forberede den nye Orkland kommune sammen med Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord.

Frist på ett år

Det er grunnen til at kommunestyret i Orkdal før jul vedtok at kommunen skal si opp de interkommunale avtalene med Skaun om barnevern og brann- og redningstjeneste. Det er ett års oppsigelsestid rundt avtalene, og kommunene er nå i dialog om når samarbeidet skal ta slutt.

Skaun har derfor ett år på seg for enten å løse oppgavene selv eller finne andre samarbeidspartnere. Både ordfører og rådmann peker til nabokommunene øst for Skaun, det vil si Trondheim eller Melhus.

Orkland stor nok alene

- Vi blir en ny kommune med 18 000 innbyggere og ønsker å bygge opp gode tjenester for den nye kommunen, sier rådmann Ingvill Kvernmo i Orkdal.

- Vi har i dag ulike typer for interkommunalt samarbeid, og det er naturlig at sammenslåingsprosessen vil føre til en gjennomgang av disse.

Ingvill Kvernmo regner ikke med at sammenslåingen til Orkland påvirker de store samarbeidsavtalene der mange kommuner har gått sammen for å løse ulike oppgaver. Men den nye kommunen vil trolig ta ansvar for de oppgavene som i dag blir løst med samarbeidsavtaler med én eller få andre kommuner.

foto
Kake for en ny kommune: Oddbjørn Bang i Orkdal, John Lernes, Snillfjord, Oddvar Indergård, Agdenes og Are Hilstad, Meldal møttes for å feire at de fire kommunene var enige om å slå seg sammen. Den nye Orkland kommune regner med å tilby innbyggerne sine gode tjenester uten dagens samarbeidsavtaler.

Skaun mister barnevernet

I dag har Skaun og Orkdal felles barnevernstjeneste. I tillegg kjøper Skaun brann- og redningstjenester tilsvarende en og en halv stilling, ifølge rådmann Jan-Yngvar Kiel i Skaun.

- Avtalen om barnevern går ut 1. januar 2018. Den andre avtalen er det mer fleksibilitet rundt, sier han.

Kiel slår fast at Skaun har under ett år på seg til å få på plass en ordning for barnevernstjenestene i kommunen.

To alternativer

- Vi har to alternativ, sier Skaun-ordfører Jon P. Husby (Sp).

- Enten tar vi det på egen kjøl, eller vi må inngå samarbeid med andre.

Husby forteller at han ble litt overrasket over at Orkdal sa opp barnevernsavtalen, særlig fordi Fylkesmannen ba kommunene samarbeide om barnevernet. Men han ser ingen dramatikk i at avtalene er sagt opp og mener Skaun har god tid på å finne andre løsninger. Når det gjelder brann og redning mener han det er snakk om bare noen hundre tusen ekstra for at Skaun skal ta det selv.

- Vi snakker med naboene øst for oss, sier han.

Naboen i øst

Og i den ene nabokommunen i øst, Melhus, er Gunnar Krogstad (Ap) ordfører. Han er ikke avvisende til samarbeid med Skaun.

foto
Ordfører Gunnar Krogstad i Melhus.

Melhus har samme erfaring som Skaun. Klæbu trekker seg ut av renovasjonsavtalen med Melhus når kommunen slår seg sammen med Trondheim og blir en del av Trondheim renovasjon.

- Vi ønsker interkommunalt samarbeid for å få bedre tjenester til innbyggerne våre, sier Krogstad.