Brevet fra kommunen, som skal trygge foreldrene i barnetoget 17. mai, har sterke formuleringer på grunn av økt terrorberedskap.

- Dette er jo voldsomme formuleringer. Det står i stor kontrast til det kommunen har sagt til nå, om hvordan de ikke stenger innfartsårer til byen og lar være å sette opp fysiske sperrer. Jeg opplever at det er foreldre som må ta det direkte ansvaret for barna om noe alvorlig skulle skje, sier Kari-Anne Vik-Mo.

Mammaen til Sofie (10) skal gå i toget sammen med fjerde trinn på Jakobsli skole. Hun forstår at sikkerhetstiltak er nødvendig, men mener kommunen burde svart opp med en bedre sikring av traseen.

Dette skal foreldre gjøre

Kommuneledelsen har kommet opp med en liste over konkrete tiltak som foreldre, som har ansvar for elever i toget, skal forholde seg til dersom det skulle oppstå større ulykker eller alvorlige hendelser:

Løp! Kom dere bort fra området! Advar andre!

Skjul! Hvis dere ikke kan komme vekk, gjem dere! Lås dere inn, og barrikader om mulig. Forhold dere rolig. Kom dere unna hvis dere kan!

Handle! Ring 112, eventuelt benytt Smarthelp-appen.»

«Tiltakskortet» er distribuert til alle skolene i byen.

For å oppnå trygghet

- Dette er gjort for at alle skoletogsjefer og foreldre med oppgaver i toget skal vite hva som forventes av dem, hvilket ansvar de har og hvem de henvender seg til – dersom noe skulle skje, sier rådgiver i Rådmannens fagstab, Ole Bjørn Nordland.

Han koordinerer sikkerhetsansvaret på vegne av rådmannen.

Nordland sier at de spesielt den siste tida har hatt flere henvendelser fra foreldreutvalg og foreldrekontakter. Noen har tatt direkte kontakt med 17. maikomiteen. De har ønsket konkret informasjon om hva som forventes av foreldre i toget.

- Det er slik at ansvaret for barna alltid har ligget på foreldrene. Nå har vi gjort det klarere. Vi håper med dette at folk skal føle seg tryggere i 17. mai-toget. Når retningslinjene er på plass, håper vi at foreldres usikkerhet skal reduseres noe, sier Nordland.

Aldri høyere beredskap

- Det har aldri, i nyere tid, vært en så grundig sikkerhetsvurdering av 17. mai-arrangementet i Trondheim, sier Nordland, som presiserer at det er nasjonale retningslinjer som ligger bak.

Årsaken til den økte nasjonale beredskapen er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) karakteriserer trusselnivået som «sannsynlig». PST-sjef Benedicte Bjørnland opplyste 9. april at PST oppjusterer trusselnivået for en periode for to måneder.

- Men husk at sannsynligheten for at det kan komme et terroranslag er på et generelt og nasjonalt nivå. Akkurat nå er det ingen indikasjoner på konkrete trusler mot Trondheim eller mot 17. mai-toget, understreker Nordland.

Få synlige endringer

- Kommunen har satt inn noe ekstra vakthold omkring trafikkavviklingen før, under og etter togene. I tillegg har vi økt bevisstheten blant folk med dette brevet, sier Nordland.

Han mener at folk ikke vil legge merke til at sikkerhetsnivået er hevet. Det vil fortsatt være fri ferdsel inn og ut av byen, og det settes ikke opp fysiske sperringer langs 17. mai-togets rute i sentrum.

- Hendelsene i Stockholm er nære i tid og geografi. Også dette har vært relevant når vi har vurdert tiltakene i Trondheim. Vi har gjennomgått hele det geografiske området og alle punktene på programmet, og vurdert konkrete tiltak i disse situasjonene, sier Nordland.

Alle vurderinger er gjort i samråd med politiet, som har det overordnede ansvaret for innbyggernes sikkerhet.

Politiet bevæpner seg

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag opplyser at det ikke blir noen generell bevæpning av politiet i Trondheim på 17. mai.

- De politifolkene som går i tog eller deltar i andre aktiviteter i forbindelse med 17. mai i Trondheim, vil ikke være bevæpnet, sier Moe.

Han har imidlertid besluttet å bevæpne enkelte patruljer under nasjonaldagen.

- Jeg ønsker ikke å konkretisere dette noe nærmere, men det skyldes det høynede trusselnivået i Norge, sier Moe.

- Trygg festdag

Politimesteren opplyser at det vil være omtrent like mange politifolk på jobb som i fjor. Endringen er imidlertid at enkelte av dem nå er bevæpnet.

- Vi mener fremdeles det er trygt å gå i tog på 17. mai i Trondheim og andre plasser i Trøndelag. Dette er en trygg festdag, sier politimesteren.

I Oslo ble det i fjor laget en beredskapsinstruks for barnetoget for første gang, forteller kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Osloskolen. Den er ikke endret i år.

- Den gjelder frem til det kommer en ny. Den er for togledere, som ofte er ansatte ved skolene, og ledsagere, som oftest er foreldre. I instruksen er det beskrevet hva deres oppgaver er i toget, og i et møte på skolen får de også beskjed om oppgavene. Hovedoppgaven er å få elever til et evakueringssted eller tilbake til skolen, sier Lie Larsen.

- Færrest mulig voksne

I Bergen har de ikke en felles beredskapsinstruks for ledsagere i barnetoget, forteller formann Erik Næsgaard i 17. maikomiteen i byen.

- Det har vært diskutert, etter at media begynte å skrive om sikkerheten 17. mai. Vi som er i 17. maikomiteen har ikke gjort noe spesielt i år, men politiet har tatt sine forholdsregler. Politiet er også representert i komiteen, sier Næsgaard.

Han sier det opp til den enkelte skole å instruere voksne som ledsager barna i toget.

- Vi vil ha færrest mulig voksne med i barnetoget. Er det med for mange foreldre, mister barnetoget sin sjarm, sier Næsgaard.