I en mail som mandag ble sendt ut til klinikksjefer og divisjonssjefer ved St. Olav blir det påpekt at «det er en klar forventning om at ingen ledere deltar i en demonstrasjon mot et vedtak som er fattet».

I mailen blir klinikk- og divisjonssjefene bedt om at å snakke med ledere på lavere nivå for å presisere dette budskapet.

- Dette er egentlig bare en presisering av det selvsagte at ledelsen ikke går i fakkeltog mot seg selv, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.

Skapt reaksjoner

- Det kan tyde på at det kanskje ikke er så stor takhøyde hvis dette er sendt ut. Jeg har oppfattet at dette har skapt reaksjoner. Det er en del som er både overrasket og oppgitt, sier Kenneth Sandmo Grip, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved St. Olav.

foto
Reaksjoner: Kenneth Sandmo Grip , foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, sier at mailen fra ledelsen ved sykehuset har skapt reaksjoner blant ansatte.

Det er NSF som arrangerer fakkeltoget onsdag ettermiddag, og Grip sier at markeringen kom i stand fordi medlemmene mener at grensen for hvor mye og hvordan det skal spares nå er nådd. Som kjent ønsker ledelsen ved St. Olav å redusere rapporteringstiden fra 30 minutter til 15 minutter i vaktbyttene mellom dag- og aftenvakt eller mellom aften- og nattevakt. Tiden som blir spart inn, vil bli samlet opp slik at sykepleiere får noen flere arbeidsdager i året. Sykepleierne mener vakt-kuttene kan gå utover pasientsikkerheten.

Beslutningen har vakt sterke reaksjoner, og så langt har flere hundre meldt sin interesse for å delta i fakkeltoget.

- Forbud mot å ytre seg

Foretakstillitsvalgt for legeforeningen ved St. Olav, Lindy Jarosch-von Schweder, reagerer sterkt på mailen som er sendt ut.

- I praksis er dette et forbud mot ledere på laveste nivå til å ytre seg om forhold som angår dem, sier Schweder.

Hun mener at ledere ved sykehuset er godt kjent med at de skal være lojale overfor sin leder. Men samtidig har de rett til å si sin mening.

- Ytringsfriheten er sterk, og hvis ledere ønsker å gå i fakkeltog for en slik sak, så bør de få lov til det. Jeg vil forsvare retten til at ansatte skal få si hva de mener, sier Schweder.

Hun mener ledelsen ikke burde formulert seg på denne måten.

LES OGSÅ INNLEGGET: Nå er det så dårlig stemning blant sykepleierne at det bruser i trærne ved St. Olav

- Klønete prosess

- Jeg synes ikke sykehuset skal sende ut slike oppfordringer til sine ledere. Her burde man heller oppfordret hver enkelt til å vurdere lojalitet opp mot ytringsfrihet, slik at en kan ta stilling til det uten at det oppleves som en trussel. Her blir ledere fratatt muligheten til å si fra hva en mener. Jeg skjønner at flere har undret seg over dette, og reagert på meldingen. Det er ikke slik vi ønsker å ha det i norsk helsevesen, at en ikke skal få si sin mening, sier Schweder.

Hun sier at det er både leger og sykepleiere blant seksjonslederne som nå blir bedt om å holde seg borte fra fakkeltoget.

- Dette er en sak som angår dem, og det kan være at de har lyst til å ha en mening om dette. Nå blir det stilt forventninger til at de ikke skal delta i fakkeltoget. Jeg er usikker på om dette vil skape en god kultur for et godt ytringsklima, sier Scweder som tror ansatte vil vegre seg for å delta i aksjonen etter ledelsens oppfordring.

- Men ansatte kan si vel si fra på en annen måte enn å gå i fakkeltog?

- Hele denne saken har vært litt vanskelig, og når en ser det opprøret og den temperaturen som nå brer seg, så betyr det at det har vært en klønete prosess. Her har man startet i feil ende, man har bestemt seg for å innføre noe uten at det har vært noen prosess i forkant og uten å involvere de ansatte. Dette kunne vært løst på en mye bedre måte, sier Schweder.

Best uten fakkeltog

Sykehusdirektør Nils Kvernmo sier at ledelsens hovedbudskap er at ytringsfriheten står høyt, og at de oppfordrer og tillater ansatte til å delta i den offentlige helsepolitiske debatten. Men i dette tilfellet handler det om en aksjon mot en beslutning som er forankret og gjort i ledelsen og styret.

- Det kan være uenigheter om beslutningen, men når beslutningen er tatt, så er det en samlet ledelses oppgave å gjennomføre dette, sier Kvernmo.

foto
Presisering: - Dette er egentlig bare en presisering av det selvsagte at ledelsen ikke går i fakkeltog mot seg selv, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.

Han sier at mailen ble sendt ut etter et møte i hovedledelsen, og at oppfordringen gjelder ledere på fire ulike ledernivå.

- Dette er ikke noe annet enn en helt selvsagt ting, at ledelsen ikke går i fakkeltog mot seg selv. Jeg kan være enig i at det ikke burde være nødvendig å si dette, og kanskje burde vi latt være å si det, sier Kvernmo.

- Hva skjer hvis ledere likevel deltar i markeringen?

- Det vil ikke bli noen problemstilling. Ingen ledere kommer til å delta.

- Hvordan reagerer du på at NSF arrangerer et fakkeltog?

- NSF har bestemt seg for dette, og det er deres rett. Men jeg trives best uten fakkeltog, sier Kvernmo.

Han kommer ikke til å være til stede under markeringen.

- Jeg kan ikke bruke tiden min på en beslutning som allerede er tatt, sier han.