Det er saken om en nasjonal tillitsvalgt i Frp og FpU, der flere jenter har varslet om upassende oppførsel, som har fått begeret til å renne over for den mangeårige tillitsvalgte Frp-politikeren fra Trondheim. Lørdag ble det kjent at den nasjonale tillitsvalgte, som blant annet skulle ha invitert en 14-åring til sex over Snapchat, får fortsette i sine tillitsverv. Ramo ble så rystet at han satte seg ned og skrev et leserinnlegg der han tar et oppgjør med eget parti . «Så lenge Njåstad og hans kumpaner styrer over etiske spørsmål i partiet, så er det enkelt sagt ikke trygt for unge jenter å delta på partiarrangementer», skriver Ramo i innlegget.

- Frp's håndtering av disse sakene er en skandale. Varslere blir ikke ivaretatt. Den nasjonale tillitsvalgte får fortsette i sine verv, til tross for overveldende bevis. Samtidig som varslersakene ble behandlet, fikk han reise rundt i landet og møte stadig nye, unge jenter, sier Ramo.

- Ture rundt som før

Han mener at den som har ansvaret for dette er leder av organisasjonsutvalget, stortingsrepresentant Helge André Njåstad. Ramo sier at han må gå av, og retter også sterk kritikk til Siv Jensen for hennes håndtering av disse sakene.

- Hvis en far ringer meg og spør meg om det er trygt å sende sin 17-år gamle datter til et partiarrangement, må jeg si det som er sant: Nei, det er det ikke lenger og legger til:

- Alle andre parti har tatt et oppgjør med seksuell trakassering. Men ikke Frp, fremholder han.

- Hvorfor er det slik?

- Det er en kultur i Frp som gjør at så lenge du er et politisk talent, så slipper du unna med hva som helst. Unge mennesker som har det vondt på grunn av ting de er utsatt for i partiet, blir ikke ivaretatt.

- På hvilken måte mener du varslere er dårlig ivaretatt?

- De hører ingenting om hva som skjer i sakene. De blir ikke orientert om utfallet en gang. Når man varsler fra om grov seksuell trakassering, ser de at vedkommende de varsler mot, får fortsette å ture rundt som før.

- Har du selv vært i kontakt med varslere?

- Ikke direkte. Men jeg vet godt hvem det er, hva som har skjedd og kjenner prosessen svært godt.

- Har du selv sett ting du mener har vært over streken?

- Ja, jeg har vært med i noen år, fra 2011 og framover, på sommerleirer og andre arrangementer. Jeg har tidligere fortalt hva jeg har erfart med Ulf Erik Leirstein. Også når det gjelder den nasjonale tillitsvalgte i denne saken, er dette kjente ting som har vært kjent i FpU i flere år. Men det er en taushetskultur internt og det er det Njåstad og hans allierte som har ansvar for. Njåstad er feil mann på feil plass.

Frp's Mats Ramo er opprørt over det han mener er en skandaløs håndtering av varslersakene i eget parti. - Alle andre parti har tatt et oppgjør med seksuell trakassering. Men ikke Frp, fremholder han.

- Må du ikke ta høyde for at Njåstad vet mer enn deg om disse sakene?

- Det jeg vet er mer enn nok til at vedkommende aldri skulle hatt tillitsverv i dette partiet, uansett om det skulle finnes såkalt formildende omstendigheter.

- Du sier at Njåstad må gå. Men hva med partilederens ansvar?

- Slik de har organisert håndteringen av disse sakene, står partiledelsen utenfor prosessen. Når det er sagt: Meetoo-saken er dårlig håndtert av Siv Jensen. Til syvende og sist er det hennes ansvar. Erna Solberg har tatt selvkritikk for at hun ikke personlig har gått inn i disse sakene på et tidligere tidspunkt. Etter mitt syn, skulle Siv Jensen gjort det samme.

Frp's Mats Ramo er også kritisk til partilederens håndtering i varslersakene: - Meetoo-saken er dårlig håndtert av Siv Jensen. Til syvende og sist er det hennes ansvar, sier Ramo.

- Organisasjonsutvalget har jo konkludert med brudd på retningslinjene, men at vedkommende får fortsette. Er ikke løpet kjørt i denne saken?

- Sentralstyret står fritt til å trekke en annen konklusjon. Jeg håper også at landsstyret til FpU nå vil gjøre vedtak om å suspendere mannen. Det var like før han ble suspendert i fjor, og etter det er det kommet langt mer alvorlige ting på bordet.

- Hvorfor velger du å gå ut slik du gjør nå, og gå ut mot dine egne slik?

- Fordi det som skjer nå er veldig feil, og jeg er nødt til å si fra om det. Jeg håper at det vil bidra til et oppgjør internt. Skjer det ikke, må jeg vurdere hva jeg da vil gjøre.

- Vet du om det er mange som er enige med deg?

- Ja. Jeg vet om mange både i FpU og i eget fylkeslag som er like oppgitt, indignert og sint som meg. Men om de er enige om fremgangsmåten jeg nå velger, vet jeg ikke.

- Hvorfor velger du denne fremgangsmåten?

- Fordi nå har vi prøvd alt som er mulig å prøve internt. Og vedtaket som ble kjent i går, gir meg ingen tiltro til den interne prosessen.

- Den første til å beklage

Adresseavisen har forelagt den nasjonale tillitsvalgte Frp-mannen Ramos uttalelser, og han kommenterer disse slik:

- Jeg registerer Ramos påstander, og de får stå for hans regning. Saken har gjort meg svært bevisst på min opptreden og væremåte. Jeg har før sagt, og sier igjen, at jeg skal være den første til å beklage i de tilfellene jeg har gått over streken for hva som er akseptabelt. Ut over det har jeg ingen ytterligere kommentarer.

Adresseavisen har sendt kritikken mot Siv Jensen til hennes statssekretær Petter Kvinge Tvedt. Avisen får opplyst at det er Njåstad som skal svare i denne saken.

- Brudd på regelverket

Leder av organisasjonsutvalget og stortingsrepresentant, Helge Njåstad, sier de tar slik kritikk internt. Utfallet i varslersaken handler om alvorlighetsgrad, sier han.

- Mats Ramo mener det er en skandale at vedkommende får fortsette i sine tillitsverv og sier at det ikke lenger er trygt å være ung jente i Frp. Han mener at så lenge man regnes som et talent i Frp, slipper man unna med det meste - og at ansvaret for dette er ditt. Han mener du må gå. Hva er din kommentar til det?

- Det er helt umulig for meg å gå inn i dette konkret, det er ikke i tråd med måten vi behandler saker på i partiet. Slike synspunkter tar vi internt. Hvorfor har Ramo aldri tatt kontakt med meg hvis han har noe å rapportere, eller sterke synspunkter på noe?

Leder av organisasjonsutvalget, Helge Njåstad, sier det skal være trygt å dra på politiske møter. - Derfor jobber vi med organisasjonskultur hele tiden.

- Hvis han hadde gjort det, ville saken da ha fått et annet utfall?

- Da ville han kanskje fått et litt annet syn på saken. Du får spørre når og med hvem han har tatt opp sin bekymring. På meg fremstår hans utspill som veldig rart.

- Kan det ikke være at han bare reagerer på hva som har skjedd i saken?

- Men det er jo konkludert med brudd på regelverket. Det jeg spør meg om, er hvorfor kommer dette akkurat nå. Jeg må minne om at verken Tonning Riise eller Giske er ekskludert fra sine parti.

- Men de har mistet sine verv?

- Det er snart valg, hvis ikke valgene hadde vært så nært forestående, kan det hende vurderingen i denne saken om å fortsette i tillitsverv har vært annerledes.

- Er ikke det et prinsipielt spørsmål: Enten mener organisasjonsutvalget at man har tillit til å beholde vervene, eller ikke?

- At valget er nært forestående, har vært en del av helhetsvurderingen, men jeg sier ikke vurderingen ville vært annerledes uansett. Dette handler om alvorlighet, og jeg vil karakterisere det som har skjedd her som klønete adferd av en ungdom.

- Er det å foreslå sex med en 14 åring som er klønete adferd?

- Han har ikke foreslått sex. Det er masse som må nyanseres her. Media kjenner ikke hele bildet.

- Ramo sier det ikke lenger er trygt for unge jenter å delta på partiarrangementer. Hva sier du til det?

- Det skal være trygt å dra på politiske møter. Derfor jobber vi med organisasjonskultur hele tiden.

- Hvorfor får ikke offentligheten vite hvilken reaksjon vedkommende får?

- Fordi det er en sak mellom partiet og han.

- Er det ikke viktig med hvilket signal man sender, også utad, og til andre som kan ha opplevd seksuell trakassering?

- Jo, og signalet vi sender er at vi er strenge. Vi forsøker å kjøre en åpen linje, og når personer mister tillitsverv, blir det jo kjent for offentligheten. Men det er ikke alle detaljer som hører hjemme i offentligheten.

LES SIGNERT: Det fins mye dårlig oppførsel som ikke er straffbar