KrF har bestemt seg. Partiet sier ja til at Leka og Bindal, som ble tvangssammenslått sammen med Vikna og Nærøy av stortingsflertallet før valget, kan få fortsette som selvstendige kommuner.

Dermed er det flertall i Stortinget for at disse to småkommunene slipper tvangssammenslåing.

Jubel i Bindal

Bindal har kjempet intenst mot å bli dratt inn i en sammenslåing med de tre andre nabokommunene på andre siden av fylkesgrensen.

Nå slipper de å bli trøndere.

- Dette er bare helt utrolig bra. Vi har jo kjempet mot dette siden dag en, sier Bindal-ordføreren Britt Helstad til Adresseavisen.

Men Helstad innrømmer hun er litt redd for å juble for tidlig.

- Det er nesten ikke til å tro. Jeg tør nesten ikke juble mer nå før jeg får dette bekreftet fra offisielt hold, sier hun.

foto

KrF bekrefter

Og det får hun. KrFs nye kommunalpolitiske talskvinne, Torhild Brandsal, bekrefter at partiet har snudd fra sitt tidligere ståsted om at kommunereformene ikke var egnet for omkamper.

Da selve kommunereformen var oppe i Stortinget, stemte KrF konsekvent mot alle tvangsvedtak.

- Det er riktig at vi sa dette ikke var egnet for omkamper. Det mener vi fortsatt. Men vi sa også KrF i noen ytterst få tilfeller kunne se på vedtakene i et nytt lys. Derfor har vi i KrF bestemt oss for å støtte at Bindal og Leka kan få søke om å gjøre om vedtakene om tvangssammenslåing, sier Brandsdal.

Brandsdal sier det ble utslagsgivende for KrF at Leka var en nei-kommune og den eneste øykommunen – av ni – som ble vedtatt tagssammenslått.

- Når det gjelder Bindal ble fylkestilhørigheten avgjørende. Bindal var heller ikke foreslått sammenslått av fylkesmannen, påpeker Brandsdal.

De 13 andre kommunene som ble vedtatt tvangssammenslått samtidig med Bindal og Leka blir nå stående.

15 kommuner tvangssammenslått

I alt 15 kommuner ble tvangssammenslått av Stortinget 8. juni i år. Men det er likevel bare Leka og Bindal som får muligheten til å be om reversering.

En oversikt Aftenposten laget rett før høstens valg, viste også at det var kun Leka og Bindal – av de 15 tvangskommunene – som var helt sikre på at de ville be om reversering hvis de fikk muligheten til det etter valget.

Stortingets vedtak fra 8. juni blir dermed opphevet når det gjelder tvangssammenslåingen av disse to kommunene. De andre tvangsvedtakene består.

Også Nye Sandnes kan omgjøres

Samtidig åpner KrF for at Nye Sandnes – sammenslåing av Sandnes og Forsand – som ikke var en tvangssammenslåing også kan omgjøres.

I Forsand er det nemlig blitt et politisk flertall mot den frivillige sammenslåingen etter at Stortinget fattet sitt vedtak i juni.

Nytt stortingsflertall

Bakgrunnen for at alt dette kan skje er at stortingsflertallet – Høyre, Frp og Venstre – bak tvangsvedtakene i Regjeringens kommunereform i forrige periode forsvant ved valget 11. september i høst.

Sp, og senere Ap, gikk til valg på å love at tvangskommunene kunne få opphevet sammenslåingen – hvis det ble rødgrønn regjering.

Det ble det som kjent ikke, men i det nye Stortinget ble det flertall mot å bruke tvang: De rødgrønne partiene pluss KrF.

Det har likevel vært knyttet spenning til om det nye «anti-tvang-flertallet» ville bruke den nye flertallskonstellasjonen til å oppheve stortingsvedtaket av 8. juni i år.

Kommentar: Dystert langtidsvarsel for kommunene

Delvis Sp-gjennomslag

Anledningen bød seg da Sp-leder Trygve Slagsvold og i oktober fremmet et lovforslag som åpnet for at tvangskommuner som ønsker reversering skulle få lov til det. Vedum håpet å få KrF med seg til å stemme mot Høyre, Frp og Venstre. Det har Sp lykkes med, men bare for 2 av de 15 tvangskommunene.

Stortinget vil dermed instruere Regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner (H) om å legge til rette for at de to kommunene slipper å bli tvangssammenslått.

Må formelt søke

Rent formelt må Leka og Bindal be om omgjøring av tvangsvedtaket og så må et flertall i stortingssalen si ja. Både Leka og Bindal har tidligere vært helt tydelige på at de vil be om reversering.

Ap, SV og Rødt har tidligere gjort det klart at de vil støtte Sps reverseringsforslag.

Trøster seg med de andre

Det var Venstre som hjalp regjeringspartiene Høyre og Frp med flertall for å få slått sammen de 15 kommunene regjeringen til slutt mente det måtte brukes tvang på.

- At KrF nå bruker det den nye flertallskonstellasjonen i Stortinget til å reversere vedtakene for Bindal og Leka får vi bare ta til etterretning, sier Høyres Mari Holm Lønseth.

Hun sitter i kommunalkomiteen på Stortinget. Holm Løseth mener det er bekymringsverdig at både Leka og Bindal er blant kommunene med lavest andel arbeidsføre i forhold til innbyggere over 67 år.

- De små kommunene vil ikke være bærekraftige.  På sikt vil det komme utfordringer som kunne løses bedre om de var i en storkommune, mener Holm Lønseth.

Til tross for KrFs snuoperasjon, mener hun det totale bildet av kommunereformen er vellykket.

- En tredjedel av befolkning vil fortsatt bo i en ny kommune i 2020. Og da i en kommune som vil gi innbyggerne sine bedre tjenester.