- Jeg synes det flott å gjøre noe meningsfullt ved siden av studiene. Kanskje er det like verdifullt som det jeg lærer på studiene, sier den unge australieren.

Tyler Stewart kom fra hete Australia til kalde Svalbard for å studere geologi. Han likte seg så godt at han ville fullføre graden i Norge. Folk fortalte at NTNU hadde en glimrende geologiutdanning og at Trondheim var en super studentby.

- Et godt valg, er konklusjonen hans i dag.

Nå vet han ikke lenger hvor han skal dra etter at studiene er over. Han har en master i geologi i havn og er i gang med en ny mastergrad i forvaltning av naturressurser. I tillegg skal han altså være president for ISFiT i 2019. Turen til Norge ble mer langvarig enn tenkt.

Kjenner ISFiT

Mengder med festvalarbeid venter, men Stewart er ikke helt ukjent med oppgaven. Han var dypt involvert i årets Isfit-festival som koordinator for workshopene. Stewart ivret for at festivalen ikke bare skulle være bra for deltakerne, men også for de frivillige. Først skal den nye presidenten lære mest mulig av styret for 2017-festivalen, før han setter i gang arbeidet med den neste. Han har klare ambisjoner om endringer.

Tema for 2019-utgaven av festivalen er Migration – the global puzzle. I et intervju med Under Dusken sier Stewart at migrasjon er knyttet til så mange av de store problemene, både lokale og globale. Politisk undertrykkelse, klimaendringer og arbeidsledighet er bare noen av dem.

Vil åpne opp

Til Adresseavisen sier Isfit-sjefen at debatten om migrasjon er altfor svart-hvit preget.

- I aviser og Facebook er det ofte en polarisert debatt, med rasister på en side og tilhengere av en grenseløs migrasjon på den andre. Ingen av deres løsninger er særlig gjennomførbare. Spørsmålet har mange nyanser. Vi ønsker åpne debatter med et spekter av meninger. Dette ønsker jeg å involvere befolkningen i Trondheim i, sier presidenten som synes det blir for mye prat på ISFiT.

- Det skjer mye konstruktiv dialog, men jeg ønsker å bringe debatten ut i den virkelige verden. Hvordan vet jeg ikke helt, men jeg ønsker å trekke inn organisasjoner og selskaper, både private og offentlige. For eksempel er næringslivet en sterk driver bak arbeidsmigrasjon.

Mer nyansert

- Skal ISFiT bli mer høyreorientert?

- Ikke mer høyreorientert eller mer liberalt, men mer åpent for et større spekter av syn.

- Hva mener du med at ISFiT skal bli mer rebelsk?

- Jeg ønsker å vise at ISFiT ikke står for en ensporet ideologi. Folk forventer en liberal holdning til migrasjon, men jeg ønsker en åpen debatt som reflekterer mer av bredden.

- Europa og USA opplever sterke høyreorienterte og nasjonalistiske strømninger. I hvilken grad setter du det i sammenheng med migrasjon?

- Jeg tror absolutt migrasjon er en faktor, men en blant mange. Det er en folkebevegelse der folk er frustrert over ikke å bli hørt. Et opprør mot en liberal elite. Mange føler seg marginalisert.

- Er ikke NTNU-studenter selv en liberal elite?

- Godt poeng. Det er et problem at ISFiT er et positivt utvalg av folk som allerede er enige. Jeg ønsker å åpne opp litt mer.

Travel president

Tyler Stewart er virkelig en mann som elsker frivillighet. Han er sterkt engasjert i Studentersamfundet, og er en racer på å lage kaffe. I tillegg får han tid til å dyrke friluftsliv og turer i fjellet. Skigåing begynte han med på Svalbard. Piano spiller han også. Kjæreste har han ikke, og det skal holde hardt om migranten fra Australia har mye tid til overs for kjærligheten de neste to årene.