Rune Olsø har ved siden av ordføreren vært den mest sentrale Ap-politikeren i Trondheim de siste årene, og en favoritt hos mange som arvtaker til Ottervik. I dag kommenterer ordfører Rita Ottervik sin nære partifelles roller.

- Burde Rune Olsø bedt om å få sin habilitet vurdert, sett i lys av at han hadde inngått partnerskap med TKU?

-Juridisk er det slik at dette er en såkalt overordnet sak, ikke en ettområdesak. En ansatt i Trondheim kommune er ikke inhabil hvis budsjettet behandles, men er det når hans egen enhet skal behandles i bystyret. Saken om kinoen var en overordnet sak. Uansett var det slik at kontrollkomiteen i denne saken ikke hadde noen innsigelser på Olsøs habilitet.

- Men så sier jo de aller fleste som var der at Olsø ikke opplyste om dette partnerskapet?

- Det man må være påpasselig med er at opplysninger om habilitetsspørsmål blir notert i protokollen. Det må den enkelte representant være oppmerksom på å sørge for, i tillegg til komitésekretariatet.

- Så det du vil kritisere Olsø for er at han ikke sørget for å få informasjonen om partnerskapet inn i protokollen?

- Det er en god lærdom for Rune Olsø og andre å få slike vesentlige opplysninger protokollført. Det er lett å tenke at så lenge man ikke er inhabil, så sier man ikke noe om det. Men i alle saker der det kan komme opp slike spørsmål, må man være påpasselig med å registrere det.

- Men ingen har sagt, heller ikke Rune Olsø, at han ba om å få sin habilitet vurdert. Burde han gjort det?

- Det er møtet som avgjør dette. Så lenge han hadde opplyst om dette, er det komiteens ansvar å reagere på dette.

- Nå er det bare en som har fått med seg at han har opplyst om dette. Men burde han ikke sagt at jeg tror jeg kan være inhabil, kan dere vurdere det?

- Jeg oppfatter at han sier at han har opplyst om det. Da burde han også sjekket om det står i protokollen, slik at det kan ettergås i ettertid, det er utrolig viktig.

- Ville du i samme situasjon ønsket at din habilitet ble vurdert?

- Det er et hypotetisk spørsmål. Det kommer an på hva du har satt deg inn i lovverk og regelverk.

- Men din refleks ville være å ...?

- Mitt utgangspunkt er at det absolutt beste er å være åpen om alle eierforhold. Derfor er jeg glad Rune Olsø har registrert alle sine eierinteresser i styrevervsregisteret. Mest mulig åpenhet er det aller beste.

- Olsø hadde akkurat trukket seg fra styret i TKU, før det var han styreleder i kinoen. Like fullt er han saksordfører og den som foreslår at revisjonen av kinoen skal utsettes. Revisjoner er tilbakeskuende, naturlig nok. Høres dette riktig ut?

- Forut for komitébehandlingen hadde Olsø sonderinger med posisjonspolitikerne for å finne ut hva som hastet mest. Det var stor enighet om at Olavshallen burde prioriteres – det er prekært å få en revisjon der fordi vi har en stor investeringssak som kommer opp. Formelt sett har det ikke skjedd noe galt i denne saken. Men man bør ta en diskusjon rundt etikken. Én ting er hva som er lov, noe annet er hvordan det fremstår i et etisk lys.

- Så den diskusjonen burde man hatt på denne saken i kontrollkomiteen?

- Det er mitt prinsipielle syn. Det er viktig å gå gjennom det etiske regelverket og tenke over hvordan ting fremstår. Bystyret har vedtatt at alle komiteer skal både gjennomgå opplæring og ha årlig etisk refleksjon på sin dagsorden. Det ble understreket i min tale til bystyre i fjor høst. Å ta det tidlig har vært min oppfordring til dem. Det bør føre til en jevnlig refleksjon og bevisstgjøring rundt slike spørsmål.

- Så denne saken burde føre til refleksjon rundt hvordan dette vil framstå?

- Ja, men jeg sier ikke at det er enkelt å forutse det. Men jeg håper dette kan føre til økt bevissthet om gråsoner.

- Er dette en sak hvor det etiske regelverket ikke er fulgt?

- Det må komiteen vurdere, og reflektere rundt.

- Opoku og Gunnes er kritisk til Olsøs ulike roller. Er det lurt av Ap å la en som har sittet i ulike AS å representere partiet i kontrollkomiteen?

- Jeg registrerer at et enstemmig bystyre, inkludert Opoku og Gunnes stemte for oppnevningen til kontrollkomiteen. Og vi fikk ingen innspill på at det var problematisk. Om det er lurt av Ap, får du spørre Ap om.

- Olsø har sittet i kinoen vel et tiår. Nå har han engasjert seg i godteribransjen, som inngår avtaler med kinoeide Location. Er dette uproblematisk?

- Det har jeg ingen kommentar til.

- Hvorfor ikke?

- Jeg tar meg av habilitet i bystyret, så får kinoens styreleder ta seg av habiliteten der, svarer Ottervik.

foto
Rita Ottervik sier det er en god lærdom for Rune Olsø og sjekke at opplysninger om hans partnerskap er protokollført. Foto: Mari Vold