Beboerne i 289 boliger ved Angelltrøa i Trondheim har protestert mot utbygger Godhavns planer om å bygge ei blokk med 14 leiligheter og seks rekkehusleiligheter i Granåsvegen 51 og 51b.

I dag står det en enebolig og en tomannsbolig på de to tomtene på til sammen 2,4 mål. De skal rives.

foto
Boligene i Granåsvegen 51 og 51b skal rives. Her sett fra Haakon Odd Christiansens veg. Foto: Terje Svaan

Nå kan naboene være hørt av politikerne. Et enstemmig bygningsråd stemte onsdag for et forslag fremmet av Roar Aas i Arbeiderpartiet, om å sende forslaget til detaljregulering tilbake til administrasjonen. Politikerne ber om at det utredes et alternativt med småhus- og/eller rekkehusbebyggelse på hele planområdet, før saken igjen legges frem på nytt for sluttbehandling.

LES OGSÅ: - Statsbygg gjør det ikke enkelt for oss

– Ta en ekstra runde

I bygningsråd fortalte Aas at han sammen Frp's Elin Marie Andreassen og Vegard Frøseth Fenes i Sp har vært i møte med utbyggeren Godhavn. Aas sa at det er utfordringer rundt både volumet og problematiske veiløsninger, som vil innbefatte ekspropriasjon (grunneier må gi fra seg eiendom mot erstatning, journ.anm.).

– Utbygger skisserte nå et nytt opplegg hvor man gjør om også lamellblokka til rekkehus, og da faller behovet for å ha en beredskapsvei for blant annet en stigebil bort. Da tror man også at man kan få til innkjøring fra Granåsvegen. Der ligger det også to eneboliger med innkjøringer fra Granåsvegen. Hvis forslaget vinner frem, blir det ei felles innkjøring fra Granåsvegen og redusert volum. Det er grunn til å ta en ekstra runde, sa Aas i bygningsrådet.

foto
Roar Aas (Ap) Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

I detaljreguleringsforslaget fra Godhavn som bygningsrådet opprinnelig skulle ta stilling til onsdag, er det blant annet foreslått å bygge den fire etasjer høye blokka foran stuevinduene til ei av naboblokkene.

Naboene i sameiene Høiset Terrasse, Jordbærsti1, Eplehaven og Kirsebærskogen og Aasheim og Høiset velforening har protestert, fordi de mener det er for tett og høyt, og fører til sjenerende innsyn og tap av utsikt og sol.

LES OGSÅ: - Den største barrieren her, er E6

Frykter villparkering

I saksfremlegget til bygningsrådet skriver også kommunedirektøren at det er vesentlige utfordringer i planen, som den høye utnyttelsen av tomta og hensynet til naboene og uterom. Statsforvalteren i Trøndelag har også uttalt at utnyttingsgraden på tomtene bør reduseres, av hensyn til bokvalitet.

Naboene klaget også fordi de frykter trafikk- og parkeringsproblemer.

Mens de to husene som skal rives har innkjøring fra Granåsvegen, så er det foreslått hovedadkomst til de nye boligene via Haakon Odd Christiansens veg. Den går fra Gamle Jonsvannsveien og er en blindvei eid av Aasheim og Høiset velforening. Ifølge saksfremlegget til bygningsrådet vil adkomst her kreve en privatrettslig avtale om bruk av grunnen eller ekspropriering.

Naboene har også fryktet villparkering fordi forslaget til detaljregulering ikke har parkeringsplasser på bakkeplan, og de 20 plassene i parkeringskjelleren har adkomsten via en bilheis.

– River brukbare boliger

Daglig leder Øyvind Estenstad i Godhavn skiver i en sms til Adresseavisen/MN24 at «vedtaket i dagens bygningsråd er ok for oss».

I en e-post skriver han at ny innkjøring via Granåsvegen må utredes.

– Politikerne har nå bedt om en redegjørelse knyttet til avkjøring fra Granåsvegen. Dette har administrasjonen så langt vært negative til. Vi skal nå utrede dette nærmere, skriver Estenstad.

Svein Otto Nilsen fra Pensjonistpartiet hadde i forkant av bygningsrådet foreslått å avvise hele utbyggingsplanen. Han valgte i stedet å støtte forslaget fra Aas om rekkehus/småhus, sammen med resten av bygningsrådet.

– Jeg beklager virkelig at vi har kommet i den situasjonen i denne byen at man kjøper opp brukbare boliger og planlegger en større utbygging, som får store konsekvenser for området. Men nå går det i alle fall i riktig retning, ved at det sendes tilbake til administrasjonen og at man ser på mulighetene for et mindre bygg, sa Nilsen.