Etter å ha holdt til på Lade siden tidlig på 1970-tallet, flytter Autronica til et nytt bygg ved Omkjøringsveien.

- Autronica er et landmerke på Lade. Nå får vi en sentral plass ved Omkjøringsveien. Det er viktig for oss å ikke forsvinne ut av bybildet, sier administrerende direktør Frode Lund i Autronica Fire and Security.

Bedriften flytter høsten 2016 ut av dagens lokaler hvor de har vært i over 40 år, og inn i et nytt bygg som skal bygges i Bromstadveien 59, hvor Diplom-Is holdt til tidligere.

- Leiekontrakten går ut høsten 2016, så vi måtte ut. Logistikken er ikke god her, så vi ønsket oss noe bedre, sier Lund.

- En av grunnene til at vi ønsket oss bort, er trafikksituasjonen i Haakon VIIs gate, som er helt umulig. Den ble verre etter omleggingen av veien, supplerer direktør for produksjon og logistikk i Autronica, Jan Arve Gullvåg.

- Unik produksjon

Autronica Fire and Security produserer brann- og gassvarslingsutstyr. Brann-, flamme- og gassdeteksjonssystemene til bruk på land, i båter og i olje- og gassnæringen både utvikles og produseres ved hovedkontoret i Trondheim og ved en avdeling i Tønsberg.

- Det er ikke mange produksjonsbedrifter som fortsatt holder til sentralt i Trondheim. Det er unikt at en elektronikk- og brannsikringsbedrift fortsatt har så mye produksjon i Trondheim. Med leiekontrakten inngår vi en forpliktelse på ti nye år. Det viser at UTC satser i Trondheim, sier Lund.

Autronica Fire and Security er eid av det amerikanske industrikonsernet United Technologies Corporation (UTC).

Det var også viktig for ledelsen i Autronica å ikke miste ansatte og kompetanse i flyttingen.

- Geografien var viktig. Både med tanke på transport for ansatte som kommer både fra sør og nord, og for levering av varer inn og ut av bedriften, sier Lund.

- Mange tilbud

Avdelingsleder Lars Berger i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Næring har hjulpet Autronica med å finne nye lokaler. Han forteller at mange ønsket bedriften som leietaker.

- Vi har fått på bordet alt som tilbys i byen. I finalerunden sto det mellom nybygg på Grilstad Marina eller Omkjøringsveien, sier Berger.

Eiendomsinvestorene Hasle Gjerde og Kaare Arnstad eier halvparten hver av eiendommen hvor Autronicas nye lokaler skal bygges. Tomta er på 17 mål. Gjerde og Arnstad kjøpte den i mai via selskapet Duo Bromstadveien 59 for i underkant av 50 millioner kroner. Entreprenøren Hent har fått oppdraget med å bygge nybygget på vel 8000 kvadratmeter (kvm).

Selv om det har blitt mer ledig næringsareal i Trondheim, frykter ikke Gjerde tomme lokaler.

- Vi har inngått en langsiktig avtale og bygger for Autronica som skal leie hele nybygget, så ledighet er ikke en problemstilling for denne eiendommen, sier Gjerde.

Viser frem produksjonen

Fasaden på det nye bygget skal være i betong og granitt. Arkitekt Jan Støring i Jstarkitekter sier han har tegnet et bygg med kraft.

- Det skal fremstå som et industribygg, og ikke et kontorbygg med industri i en sidefløy. Når man kommer inn i bygget, skal man se inn i industriproduksjonen som er kjernevirksomheten, sier Støring.

I tillegg til Autronica skal den UTC-eide heisleverandøren Otis og kjøle- og varmeteknikkprodusenten Carrier ha lokaler i det nye bygget.

Blir boligtomt

Etter at Autronica har flyttet, skal det bygges boliger og næringsbygg på tomta. Det er DNB og NHP Eiendom (Nordiske Handelsparker) som sammen eier den 36 mål store tomta, hvor Autronica Fire and Security og Kongsberg Maritime holder til i dag.

Eiendommen er under regulering, og det skal bygges boliger og næringsareal. 28 mål av tomta er satt av til bolig, og det er den delen som vender mot Lade Allé. Mot Haakon VIIs gate skal det bygges næringsbygg. Markedsdirektør Arild Holten i NHP Eiendom vil foreløpig ikke si hvilke bedrifter som skal inn i næringsdelen.

Blokka beholdes

Det høye Autronica-bygget blir stående, forteller han.

- Det blir fortsatt kontorer, og skal bevares mest mulig i sin opprinnelige form. Vi ønsker å behandle det som bevaringsverdig, sier Holten.

Kan bygge mer

I Bromstadveien 59 er det mer plass, og Gjerde og Arnestad ønsker å bygge enda et næringsbygg på tomta. Næringsmegler Martin Udbye som meglet salget til Gjerde og Arnstad og bisto med utleie, er i gang med å finne leietaker til et nabobygg også.

Arnstad og Gjerde har også kjøpt naboeiendommen til det nye Autronica-bygget for 150 millioner kroner fra Agri Eiendom/Felleskjøpet. Her holder Kverneland Bil og flere til. Bromstadveien 59 blir Gjerdes største næringseiendom i Trondheim. Han kjøpte i 2003 den tidligere militærleiren Steinkjersannan, og har siden bygd rundt 400 leiligheter og 10000 kvm næringsareal der.

Skipselektronikkbedriften Kongsberg Maritime som også holder til i Autronica-bygget på Lade, flytter til nye lokaler på Grilstad Marina høsten 2016.