Endelig inne i nytt bygg

Mandag tok ingeniørstudentene i bruk sitt flotte nybygg på Kalvskinnet. Men i fagmiljøet er det frustrasjon over NTNU-fusjonen.

I går kunne ingeniørstudentene feire nybygget de har ventet på. Men trolig blir tilværelsen på Kalvskinnet kortvarig for dem. 

Etter mer enn 20 års kamp kan ingeniørutdanningen i Trondheim glede seg over å være samlet i et nytt skreddersydd bygg.