Fiskeriministeren: – Vi må se på reglene om ikke folk holder orden i sysakene

Per Sandberg (Frp) åpner for å heve gebyrsatsene mot fiskeoppdrettere som ikke overholder reglene.

Fiskeriminister Per Sandberg understreker at han har stor tillit til oppdrettsnæringen, men sier han ser alvorlig på de mange enkeltepisodene. - Det viser at det er grunn til å ha mange tilsyn, sier han. 

I Adresseavisen lørdag tok flere politikere i næringskomiteen til orde for å se på regelverket og størrelsen på gebyr som kan ilegges ved regelbrudd. Dette er nå også fiskeriministeren positiv til.