Folk:

Idrettsildsjel fikk kongemedalje

Samfunnsengasjementet har vært drivkraften for Kåre Normann Holm (81).

Hedret: Kåre Normann Holm mottok Kongens fortjenstmedalje og gode ord fra fylkesmann Brit Skjelbred i Trondheim fredag kveld.  Foto: Nina Wiggen Skaret

– Det var en overraskelse og jeg er svært ydmyk for en sånn tildeling, sier Holm.