Trondheim kommunerevisjon:

- Burde informert om lån til Candy People

Trondheim Kino Utvikling bidro med et lån på 1,5 millioner slik at Candy People Norway kunne etableres. Dette burde morselskapet Trondheim Kino blitt informert om, ifølge kommunerevisjonen.

Lederen i kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske (H), sier rapporten viser at Rune Olsø og Trondheim Kino Utvikling har opptrådt i gråsonen av det som er akseptabelt innenfor kommunens etiske regelverk.  Foto: Vegard Eggen

Kommunerevisjonen mener også Rune Olsø burde trukket seg fra styret i Trondheim Kino Utvikling før godteriselskapet Candy People Norway ble etablert, men konkluderer med at habilitetsreglene ikke er brutt.