Frykter nybrua på Sluppen kan bli utsatt på grunn av elg-forslag

Et forslag om viltovergang over Okstadbakken kan forsinke Nydalsbrua, frykter Statens vegvesen.

Skogens konger: Rådmannen i Trondheim mener det bør bygges en viltbru over Okstadbakken iforbindelse med prosjektet med ny bru på Sluppen. Bildet viser elger som går over E6 i Okstadbakken i 2015. 

Statens vegvesen har jobbet ut ifra at arbeidene med den nye brua på Sluppen kan starte i 2019, slik at Nydalsbrua kan stå klar i 2021.