Sjetne-saken skal gjennomgås i detalj

Mandag kveld konkluderte kontrollkomiteen enstemmig at kommunens håndtering av Sjetne-saken skal gjennomgås. Kommunerevisjonen skal ettergå avvik og konflikter, prosessen rundt skifte av rektor og informasjonsflyt mellom administrasjon og formannskap.

Undersøkes: 18. desember 2017 måtte rektor ved Sjetne skole gå. Nå skal forvaltningsrevisjonen høre flere parter grundig i saken for å avdekke hvor, når og hvorfor det sviktet forut for dette. 

I bortimot en time redegjorde rådmann Morten Wolden, kommunaldirektør Camilla T. Nereid og Olaf Løberg (som var fungerende kommunaldirektør på skole og oppvekst i en overgangsperiode mellom august 2016 og februar 2017) utførlig for det som omtales som Sjetne-saken.