Mer vold mot sykehusansatte

Ansatte ved St. Olavs hospital opplever stadig oftere å bli utsatt for vold og trusler. Flere ganger i uken må politiet tilkalles.

På vakt: Døgnet rundt er sikkerhetsvakter på jobb ved St. Olavs hospital. De rykker ut når ansatte opplever situasjoner som truende. Fra venstre Trond, Helle og Trond. (de ønsker ikke sine etternavn offentliggjort). 

- Det har vært en ganske markant økning i antall oppdrag de siste årene, og det er hendelser med kraftig utagering som øker mest. Når vi blir tilkalt, så er det snakk om mer enn trusler, da er det en fare for at det kan skje noe.