Regjeringspartiene har gitt etter og tatt Forsvarets Musikk inn igjen i både langtidsplanen og i statsbudsjettopplegget for neste år.

Det blir bekreftet av flere kilder tett på forhandlingene fredag kveld.

Forhandlingene om et storforlik mellom alle partiene, unntatt SV, om langtidsplanen for Forsvaret gikk imidlertid på grunn i Stortinget fredag ettermiddag.

I statsbudsjettet for 2017

Etter det Adresseavisen erfarer sa statsminister Erna Solberg endelig nei til et felles forslag fra Venstre, KrF og Senterpartiet til et kompromiss om forsvarsplanene på Stortinget fredag ettermiddag.

Det etterlater likevel et stort flertall for langtidsplanen for Forsvaret bestående av Arbeiderpartiet og regjeringspartiene Høyre og Frp.

Dette flertallet er nå altså kommet til enighet om at Forsvarets musikk skal få leve videre. Korpsene er inne på statsbudsjettet neste år, men det er lagt opp til endringer i finansieringen fra 2018.

Liten post

Arbeiderpartiet, Høyre og Frp er enige om at alle de store investeringene skal gå som planlagt; jagerfly, fire ubåter og nye maritime overvåkningsfly.

Vider er det klart at Kystjegerkommandoen blir beholdt i Harstad, men Andøya blir nå lagt ned til en fordel for en samling på Evenes.

For Forsvarets Musikk – og Luftforsvarets musikkorps i Trondheim spesielt – er situasjonen lys. Korpsene er forsøkt lagt ned en rekke ganger, men ser nå ut til å overleve også denne runde.

Arbeiderpartiet har hele veien hatt korpsene med i sine prioriteringer. Budsjettposten som var foreslått kuttet er i størrelsesorden 50–70 millioner kroner, og har på ingen måte preget forhandlingen.

Regjeringspartiene skal nå ha likevel ha akseptert dette som ett av de siste punktene i enigheten med Arbeiderpartiet, får Adresseavisen opplyst fredag kveld.

Stillingskrig med Venstre

Kilder påpeker likevel overfor Adresseavisen at korpsene gjør lurt i å feiringe med et forbehold.

Ironisk nok kan det være de svært korpsvennlige partiene Venstre og KrF som i siste sving kaster om på planene - og gjør at korpsene igjen havner på kuttlisten.

Regjeringspartiene er nemlig avhengig av å øke forsvarsbudsjettet med 400 millioner neste år for å lande forsvarsavtalen med Arbeiderpartiet.

Disse pengene må de få fra budsjettforhandlingene med samarbeidspartene Venstre og KrF – som er helt uenig i hvordan forsvarsavtalen er skrudd sammen. Alle seks partiene skal imidlertid være enige om at Forsvarets musikk skal bestå.

Flere kilder – også innen Venstre – melder at frontlinjen i forsvarsstriden på Stortinget går mellom regjeringspartiene og særlig Venstre – selv om hele sentrum opptrer samlet mot de store partiene Ap, Høyre og Frp.

- Striden står om de store prioriteringene. Ryker finansieringen, hjelper det ikke at korpsene er inne nå, påpeker en kilde overfor Adresseavisen.

Avvist

I kompromissforslaget som ble avslått fredag kveld, skal Venstre, ifølge NTB, ha gått bort fra sitt krav om å utsette deler av kampflykjøpet. Senterpartiet skal på sin side ha vært villig til å gå med på innkjøp av nye overvåkingsfly, noe partiet har vært motstander av.

Til gjengjeld har de tre sentrumspartiene stilt flere krav til landmaktutredningen for Hæren og Heimevernet neste år. De vil ha nedleggelsen av Andøya utsatt. Sentralt her står at Heimevernet skal opprettholdes som egen forsvarsgren med totalt 45.000 soldater.

Dette har regjeringspartiene og Arbeiderpartiet avvist.