Jeg føler det er veldig i tiden for min generasjon å hylle feilbarligheten.