Jeg er enig med Terje Berg, ref. Adresseavisen 13. mars. Medlemsdemokratiet kan være en styrke. Men det kan også være totalt ødeleggende for utviklingen av toppklubben RBK. Medlemmene må skjønne når de ikke skal blande seg inn. Årets årsmøte viser at medlemsmøtet i RBK ikke er den rette instansen for operative beslutninger for å bygge toppklubben. Medlemsmøtet representerer kort og godt ikke kompetansen for å lykkes. Terje Berg nevner et eksempel. Medlemmene presterer å overprøve styrets argumenterte budsjett for kvinnesatsingen. Og gjennom vedtaket reduserer årsmøtet muligheten for kvinnelaget til å løfte seg til et europeisk toppnivå.

Når medlemsmøtet presterer å si nei til å utrede ulike modeller for å få inn penger fra investorer, sier det alt om inkompetansen. Det å si nei til investorer, gitt en beskrevet modell, er greit. Men å si nei til å utrede problemstillingen er bak mål. Det er å si nei til kunnskap før man fatter en beslutning. Vedtaket reduserer RBKs muligheter til å ta igjen Bodø/Glimt og Moldes forsprang. Det finnes folk med penger rundt klubben som er villige til å bidra. Ikke for å tjene penger. Men de er sanne patrioter av RBK og Trøndelag. De stiller kun krav om at de må ha tro på «prosjektet», ledelsen og styret. De vet hvor viktig RBKs suksess er for trøndernes selvfølelse og humør.

På årsmøtet ble vi også presentert et iltert innlegg mot en av klubbens tillitsvalgte og sponsorer. Ord som «korrupt» ble brukt. Sponsorene lytter selvsagt til hva som sies. Og karakterdrap fra talerstolen, av tillitsvalgte, er uverdig en klubb som RBK. Sånn snakker vi ikke verken om eller med hverandre i klubben vår. Og den tillitsvalgte fortjener all mulig honnør for sin innsats gjennom mange år.

Vi som representerer RBKs historiske grunnfjell, må samle oss. Det kan synes som om klubben er i ferd med å «kuppes» av radikale supportere som åpenbart har mobilisert. Vi som har vært medlemsmassen i klubben, har ikke tradisjon for å gå imot det valgte styret i alle saker. Hvis dette ikke reverseres frykter jeg at flertallet av RBKs tilhengere og økonomiske sponsorer finner seg andre objekter å bruke tid og sponsorpenger på. Det vil være totalt ødeleggende for klubben.

La oss overlate operative beslutninger til det valgte styret. De har sammen med administrasjonen mye mer innsikt i sakene enn årsmøtet. La oss gi dem spillerom for å bringe lagene våre til topps så fort som mulig. Heia RBK!

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!