Mange tror det er en sannhet at sosial mediebruk fører til psykiske plager. Det stemmer ikke.