Den sikrer boliger til de som faller utenfor og fyller en helse- og velferdsfunksjon for en svært billig penge.